Naujienos

Naujausi straipsniai bei naujienos. Susipažinkite

Visos naujienos

FaCEBOOK SRAUTAS

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Prieš 13 valandas
Lietuvos tėvų forumas

Kaip natūraliai motyvuoti mokinį ir save!

1. Jei mokiniui yra neįdomu, tai jis labai greitai išmoksta „jaustis bejėgišku“. Tada jam niekas nerūpi, nedraugiškai juokauja. Bejėgiškumas kyla dėl dofamino ir serotonino sumažėjimo, kortizolio padidėjimo ir migdolinio kūno suaktyvėjimo.

2. Mokinys turi jausti, kad jis kažką kontroliuoja pats, kad jis yra "savo likimo kalvis". tai veikia gerai mokymąsi.

3. Per daug atpildo mokymosi metu yra blogai, tada nebeskatins ir labai didelis atpildas (tada niekas nebus "miela"). Nuolatinis atpildas demotyvuoja (nors vis dar galima sutikti žmonių, kuriuos nuolat reikia girti ir girti, nes kitaip jaučiasi neįvertinti). Per didelis atpildas (išorinis) pripratina dirbti „ne iš širdies“, bet dėl išorinio atpildo.

4. Mokinį labiausiai skatina ne absoliutus atpildas, bet jo pokytis.

5. Mokymosi motyvacijos didžiausias priešas – tai prievarta.
Mokinio išmokyti negalima - galima tik jam sudaryti sąlygas išmokti.

6. Labai mokinį motyvuoja – sėkmės viltis...ir jei ji būna netikėta, tai labai ir labai įkvepia.

7. Mokiniai, kurie patiria stresą ir nerimą, labiau renkasi ne vidinę, bet išorinę motyvaciją. Primenu - vidinė motyvacija yra žymiai svarbiau, norint gerai mokytis.

8. Per didelis prisirišimas prie išorinio atpildo (pvz., pinigų) atpratina nuo rizikingų sprendimų, mažina kūrybingumą. Todėl kuo anksčiau reikia pereiti nuo išorinio prie vidinio motyvavimo.

9. Mokymosi vienas iš svarbiausių tikslų – pažadinti mokinio vidinę motyvaciją ir atpalaiduoti nuo išorinės.

10. Geriausias studijų siekinys – yra studento, o ne dėstytojo, studijų siekinys.
Pabaigai, primenu, kad mes visi esame mokiniai, nes nuolatos kažko mokomės.

Albertas Skurvydas

Nuotrauka Pexels
... DaugiauSlėpti

Kaip natūraliai motyvuoti mokinį ir save!

1. Jei mokiniui yra neįdomu, tai jis labai greitai išmoksta „jaustis bejėgišku“. Tada jam niekas nerūpi, nedraugiškai juokauja. Bejėgiškumas kyla dėl dofamino ir serotonino sumažėjimo, kortizolio padidėjimo ir migdolinio kūno suaktyvėjimo.

2. Mokinys turi jausti, kad jis kažką kontroliuoja pats, kad jis yra savo likimo kalvis. tai veikia gerai mokymąsi. 

3. Per daug atpildo mokymosi metu yra blogai, tada nebeskatins ir labai didelis atpildas (tada niekas nebus miela). Nuolatinis atpildas demotyvuoja (nors vis dar galima sutikti žmonių, kuriuos nuolat reikia girti ir girti, nes kitaip jaučiasi neįvertinti). Per didelis atpildas (išorinis) pripratina dirbti „ne iš širdies“, bet dėl išorinio atpildo. 

4. Mokinį labiausiai skatina ne absoliutus atpildas, bet jo pokytis.

5. Mokymosi motyvacijos didžiausias priešas – tai prievarta. 
Mokinio išmokyti negalima - galima tik jam sudaryti sąlygas išmokti.

6. Labai  mokinį motyvuoja – sėkmės viltis...ir jei ji būna netikėta, tai labai ir labai įkvepia.

7. Mokiniai, kurie patiria stresą ir nerimą, labiau renkasi ne vidinę, bet išorinę motyvaciją. Primenu - vidinė motyvacija yra žymiai svarbiau, norint gerai mokytis.

8. Per didelis prisirišimas prie išorinio atpildo (pvz., pinigų) atpratina nuo rizikingų sprendimų, mažina kūrybingumą. Todėl kuo anksčiau reikia pereiti nuo išorinio prie vidinio motyvavimo.

9. Mokymosi vienas iš svarbiausių tikslų – pažadinti mokinio vidinę motyvaciją ir atpalaiduoti nuo išorinės.

10. Geriausias studijų siekinys – yra studento, o ne dėstytojo, studijų siekinys.
Pabaigai, primenu, kad mes visi esame mokiniai, nes nuolatos kažko mokomės.

Albertas Skurvydas

Nuotrauka Pexels

Komentuoti Facebook

Visi.Aš mokausi iš mokinių.Vis sunkiau rasti vidinę motyvaciją..

Prieš 3 dienas
Lietuvos tėvų forumas

Rengimo šeimai asociacija vienija asmenis, pripažįstančius prigimtinę žmogaus, šeimos ir lyties sampratą, ir tai daro nekonfesiniu pagrindu. Todėl LR Seimo narių iniciatyva, kuria siekiama Gyvenimo įgūdžių programos lytiškumo ugdymo dalį integruoti į dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) programas, asociacijos nuomone, problemą sprendžia tik iš dalies.

Prigimtinę žmogaus, šeimos ir lyties sampratą pripažįsta ne tik katalikai, bet ir evangeliniai krikščionys, nepriklausantys tradicinėms religinėms bendruomenėms. Iš esmės, ją pripažįsta visi sveiko proto ir geros valios žmonės, nepriklausomai nuo jų religinių įsitikinimų turėjimo ar jų neturėjimo, bei jų pobūdžio.

Todėl pasiūlymas Gyvenimo įgūdžių programos lytiškumo ugdymo dalį padaryti alternatyviai pasirenkamą tarp tikybos ir etikos pamokų, reikš, kad tradicinei religinei bendruomenei nepriklausantys, tačiau prigimtine pasaulėžiūra besivadovaujantys tėvai, norėdami apsaugoti savo vaiką nuo lytinio švietimo, turės leisti savo vaiką į jiems svetimos religijos pamoką.

Asociacija atkreipia dėmesį, jog Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 1 papildomo protokolo (pakeisto 11 protokolu) 2 str. įpareigoja valstybę gerbti teisę parinkti savo vaikams švietimą ir mokymą pagal savo religinius ir filosofinius įsitikinimus. Taigi, Konvencija gina ne tik iš religinių, bet filosofinių įsitikinimų kylančią pasaulėžiūrą.

Pagal Europos žmogaus teisių teismo praktiką, religiniai ir filosofiniai įsitikinimai apima: a) Žinomos religijos mokymą (Campbell ir Cosans prieš JK ) b) tam tikrą pažiūrų sistemą (Valsamis prieš Graikiją (nr. 21787/93, 1996): „Terminas „įsitikinimai“ nėra tapatus „nuomonėms“ ar „idėjoms“. Jis pabrėžia tam tikrą nenuginčijamumą, rimtumą, koherentiškumą ir svarbą“.

Rengimo šeimai asociacija vertina visas Seimo narių pastangas, kuriomis siekiama įgyvendinant Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą užtikrinti tėvų konstitucines teises ir tikisi jog Seimo nariai ras geriausius sprendimus, kurie užtikrins visų tėvų teises.

Asociacija, matydama didelę pasaulėžiūrinę fragmentaciją visuomenėje, mano, jog tinkamiausia vieta lytiškumo ugdymui yra neformalus švietimas. Skyrus lytiįkumo ugdymui neformalaus švietimo valandas, ir leidus mokyklų bendruomenėms laisvai susitarti, ką kviesti vesti užsiėmimus, problemos susijusios su viena pasaulėžiūra paremtu lytiškumo ugdymu išsispręstų.Rengimo šeimai asociacija vienija asmenis, pripažįstančius prigimtinę žmogaus, šeimos ir lyties sampratą, ir tai daro nekonfesiniu pagrindu. Todėl LR Seimo narių iniciatyva, kuria siekiama Gyvenimo įgūdžių programos lytiškumo ugdymo dalį integruoti į dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) programas, asociacijos nuomone, problemą sprendžia tik iš dalies.

Prigimtinę žmogaus, šeimos ir lyties sampratą pripažįsta ne tik katalikai, bet ir evangeliniai krikščionys, nepriklausantys tradicinėms religinėms bendruomenėms. Iš esmės, ją pripažįsta visi sveiko proto ir geros valios žmonės, nepriklausomai nuo jų religinių įsitikinimų turėjimo ar jų neturėjimo, bei jų pobūdžio.

Todėl pasiūlymas Gyvenimo įgūdžių programos lytiškumo ugdymo dalį padaryti alternatyviai pasirenkamą tarp tikybos ir etikos pamokų, reikš, kad tradicinei religinei bendruomenei nepriklausantys, tačiau prigimtine pasaulėžiūra besivadovaujantys tėvai, norėdami apsaugoti savo vaiką nuo lytinio švietimo, turės leisti savo vaiką į jiems svetimos religijos pamoką.

Neapibrėžus įstatyme lytiškumo ugdymo sąvokos, išlieka reali rizika, kad etikos programoje bus dėstomas lytinio švietimo turinys, nes etikos programos turinį, skirtingai negu tikybos, kuris derinamas su religinių bendruomenių vadovybe, formuoja tik LR Švietimo, sporto ir mokslo ministerija.

Asociacija atkreipia dėmesį, jog Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 1 papildomo protokolo (pakeisto 11 protokolu) 2 str. įpareigoja valstybę gerbti teisę parinkti savo vaikams švietimą ir mokymą pagal savo religinius ir filosofinius įsitikinimus. Taigi, Konvencija gina ne tik iš religinių, bet filosofinių įsitikinimų kylančią pasaulėžiūrą.

Pagal Europos žmogaus teisių teismo praktiką, religiniai ir filosofiniai įsitikinimai apima: a) Žinomos religijos mokymą (Campbell ir Cosans prieš JK ) b) tam tikrą pažiūrų sistemą (Valsamis prieš Graikiją (nr. 21787/93, 1996): „Terminas „įsitikinimai“ nėra tapatus „nuomonėms“ ar „idėjoms“. Jis pabrėžia tam tikrą nenuginčijamumą, rimtumą, koherentiškumą ir svarbą“.

Supratimas, kad lytys yra dvi, kad lyties negalima pasirinkti, ir kad tėvystė ir motinystė yra nekintami lyčių vaidmenys, yra tokių prigimtine filosofija grįstų įsitikinimų dalis.

Rengimo šeimai asociacija vertina visas Seimo narių pastangas, kuriomis siekiama įgyvendinant Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą užtikrinti tėvų konstitucines teises ir tikisi jog Seimo nariai ras geriausius sprendimus, kurie užtikrins visų tėvų teises.

Asociacija, matydama didelę pasaulėžiūrinę fragmentaciją visuomenėje, mano, jog tinkamiausia vieta lytiškumo ugdymui yra neformalus švietimas. Skyrus lytiškumo ugdymui neformalaus švietimo valandas, ir leidus mokyklų bendruomenėms laisvai susitarti, ką kviesti vesti užsiėmimus, problemos, susijusios su viena pasaulėžiūra paremtu lytiškumo ugdymu, galėtų būti išsispręstos.
... DaugiauSlėpti

Rengimo šeimai asociacija vienija asmenis, pripažįstančius prigimtinę žmogaus, šeimos ir lyties sampratą, ir tai daro nekonfesiniu pagrindu. Todėl LR Seimo narių iniciatyva, kuria siekiama Gyvenimo įgūdžių programos lytiškumo ugdymo dalį integruoti į dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) programas, asociacijos nuomone, problemą sprendžia tik iš dalies.

Prigimtinę žmogaus, šeimos ir lyties sampratą pripažįsta ne tik katalikai, bet ir evangeliniai krikščionys, nepriklausantys tradicinėms religinėms bendruomenėms. Iš esmės, ją pripažįsta  visi sveiko proto ir geros valios žmonės, nepriklausomai nuo jų religinių įsitikinimų turėjimo ar jų neturėjimo, bei jų pobūdžio.

Todėl pasiūlymas Gyvenimo įgūdžių programos lytiškumo ugdymo dalį padaryti alternatyviai pasirenkamą tarp tikybos ir etikos pamokų, reikš, kad tradicinei religinei bendruomenei nepriklausantys, tačiau prigimtine pasaulėžiūra besivadovaujantys tėvai, norėdami apsaugoti savo vaiką nuo lytinio švietimo, turės leisti savo vaiką  į jiems svetimos religijos pamoką. 

Asociacija atkreipia dėmesį, jog Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 1 papildomo protokolo (pakeisto 11 protokolu) 2 str. įpareigoja valstybę gerbti  teisę parinkti savo vaikams švietimą ir mokymą pagal savo religinius ir filosofinius įsitikinimus. Taigi, Konvencija gina ne tik iš religinių, bet filosofinių įsitikinimų kylančią pasaulėžiūrą. 

Pagal Europos žmogaus teisių teismo praktiką, religiniai ir filosofiniai įsitikinimai apima: a) Žinomos religijos mokymą (Campbell ir Cosans prieš JK ) b) tam tikrą pažiūrų sistemą (Valsamis prieš Graikiją (nr. 21787/93, 1996): „Terminas „įsitikinimai“  nėra tapatus „nuomonėms“ ar „idėjoms“. Jis pabrėžia tam tikrą nenuginčijamumą, rimtumą, koherentiškumą ir svarbą“. 

Rengimo šeimai asociacija vertina visas Seimo narių pastangas, kuriomis siekiama įgyvendinant Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą užtikrinti tėvų konstitucines teises ir tikisi jog Seimo nariai ras geriausius sprendimus, kurie užtikrins visų tėvų teises. 

Asociacija, matydama didelę pasaulėžiūrinę fragmentaciją visuomenėje, mano, jog tinkamiausia vieta lytiškumo ugdymui yra neformalus švietimas. Skyrus lytiįkumo ugdymui neformalaus švietimo valandas, ir leidus mokyklų bendruomenėms laisvai susitarti, ką kviesti vesti užsiėmimus, problemos susijusios su viena pasaulėžiūra paremtu lytiškumo ugdymu išsispręstų.
Rodyti daugiau

 

Paremkite lietuvos tėvų forumą

Skirkite 1,2% sumokėto gyventojo pajamų mokesčio Lietuvos tėvų forumui.