„Tėvai turi pirmenybės teisę parenkant savo vaikų mokymą.“ Visuotinė žmogaus teisių deklaracija,  26 str., 3 d.

Rūpintis, auklėti ir mokyti savo vaikus yra šeimos prioritetas, ir šis principas vaiką lydi ne tik namuose, bet ir mokykloje. Kartais užtenka būrelio bendraminčių ir vienos švietimo konferencijos, kad suvoktume, jog būtina keistis ir prisiimti atsakomybę už  laimingą vaiko ateitį, mokytis vieniems iš kitų, augti ir tobulėti kartu.

Būtent taip 2004 m. atsirado Lietuvos Tėvų Forumo idėja. Idėja išaugo į asociaciją, kuri veikia ir vystosi, remiantis šiais esminiais principais:

Meilė ir dvasingumas, pagarba žmogui, pilietinis aktyvumas ir tautinė savimonė – pagrindinės vertybės, kuriomis turi būti grindžiamas ugdymo turinys, procesas ir visų ugdymo proceso partnerių santykiai.

Atsakinga sąmoningų tėvų įtaka vaikų ugdymo turinio bei proceso kokybei visose švietimo sistemos grandyse yra būtina.

Ugdymo procese pirmenybė teiktina gebėjimų prasmingai panaudoti įgytas žinias lavinimui, kūrybinio mąstymo ir vaizduotės, pasitikėjimo savo jėgomis, sąmoningos mokymosi motyvacijos bei poreikio mokytis visą gyvenimą puoselėjimui.

Visa veikla Lietuvos Tėvų Forume organizuojama atsižvelgiant į organizacijos puoselėjamas vertybes ir principus, ir kiekvienas dalyvaujantis asociacijos veikloje žino, kas svarbu ir ko mes siekiame dirbdami kartu: Lietuvos tėvų forumo vizija – laisva kūrybinga asmenybė:
  •  nusiteikusi mokytis ir tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti,
  •  gebanti kelti sau prasmingus gyvenimo tikslus,
  •  turinti įsisąmonintą humanistinių vertybių sistemą.
Lietuvos tėvų forumo misija – siekti Lietuvos švietimo sistemos atgimimo:
  •  vienyti Lietuvos vaikų ir studentų tėvus (globėjus) bendrai veiklai, kuri darytų įtaką šalies švietimo politikai;
  •  kelti visuomenės sąmoningumą ir siekti švietimo sistemos humanizavimo;
  •  atstovauti vaikų ir jaunuolių interesams, ginti jų teises visose švietimo ir mokslo institucijose.

Būkime aktyvūs, sąmoningi ir drąsūs  juk „KARTU MES GALIME DAUGIAU“.  Sužinoti apie galėjimą ir norėjimą kartu kurti geresnę savo vaikų ateitį, auginti mokyklos bendruomenes bei susipažinti su mumis,  galite pažiūrėję mūsų diskusiją:

 Asociacijos įstatai: LTF-istatai-2013-01-26