Dėl tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje

Lietuvos Respublikos Konstitucija nurodo, kad tėvai yra pagrindiniai vaikų ugdytojai, jie turi pirminę teisę auklėti savo vaikus ir nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas taip pat tėvus laiko lygiaverčiais švietimo proceso dalyviais. Tačiau mes, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija ir kitos tėvus atstovaujančios organizacijos, turime pažymėti, kad realiame švietimo procese ir strateginiuose švietimo srities dokumentuose tėvų vaidmuo neretai nuvertinamas. 

Neramina tai, kad 2021 m. rugsėjo 1 d. partijų priimtame Nacionaliniame susitarime tėvai, kaip strateginiai švietimo sistemos partneriai (skirtingai nuo NVO, meno ir kultūros kūrėjų), net nepaminėti. Apie šeimą kalbama tik neigiamuose kontekstuose, kurios sukeltas vaiko raidos ir ugdymo problemas švietimo sistema turi išspręsti. Toks tėvų vaidmens neįtraukimas rodo, kad tėvų vaidmuo švietimo sistemoje menksta, jie netraktuojami kaip lygiaverčiai partneriai, o valstybės-  netiesiogiai iškeliamas kaip svarbesnis. 

Atkreipiame dėmesį, jog tėvų atsakomybė už vaikus nesibaigia vaikams peržengiant mokyklos slenkstį ir neapsiriboja tik žinojimu, kaip vaikui sekasi mokykloje. Švietimas turi būti suprantamas kaip sistema, kurioje tėvai ir valstybė glaudžiai bendradarbiauja, siekdami suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus, o tėvai laikomi lygiaverčiais mokyklos partneriais, kai ugdymo procese yra gerbiama tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo dorovinius ir vertybinius įsitikinimus.

Raginame imtis priemonių, užtikrinančių konstitucines tėvų teises:

  • Remiantis tuo, kad tėvams tenka pagrindinė atsakomybė už vaiko auklėjimą ir vystymąsi,  valstybinę švietimo sistemą kurti ir valdyti taip, kad būtų gerbiamas šeimos autonomijos principas  bei užtikrinama tėvų teisė nevaržomai ugdyti savo vaikus pagal savo religinius ir dorovinius įsitikinimus. 
  • Užtikrinti Švietimo sistemoje tėvų ir valstybės glaudų bendradarbiavimą, siekiant suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. 
  • Laikantis šio principo, pripažinti tėvus pagrindiniais strateginiais švietimo sistemos partneriais, turinčiais teisę tiek dalyvauti formuojant ugdymo turinį, tiek organizuojant šio turinio įgyvendinimą, ypač kai tai susiję su išimtine tėvų teise ugdyti savo vaikus pagal savo įsitikinimus.
  • Visokeriopai skatinti ir stiprinti tėvų įsitraukimą į mokyklos savivaldą bei dalyvavimą mokyklos bendruomenės veikloje, pripažįstant, kad švietimo veikla organizuojama ir įgyvendinama bendromis švietimo sistemos dalyvių – mokinių, jų tėvų ir mokytojų –  pastangomis, siekiant didesnio švietimo sistemos efektyvumo ir kokybės.

Todėl raginame Seimo narius pritarti Seimo narės A. Kubilienės teikiamam Seimo rezoliucijos „Dėl tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje” projektui, kuriame pabrėžiamas tėvų vaidmuo vaikų ugdymo procese. 

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė
Sąjungos „Vardan šeimos“ pirmininkė Edita Morkūnienė
Lietuvos tėvų forumo pirmininkas Kęstutis Mikolajūnas
Rengimo šeimai asociacijos pirmininkas Ramūnas Aušrotas
Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė

Seimo rezoliucijos „Dėl tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje” projektas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.