Žinių bazė
< Visos temos
Print

Kam adresuoti skundą

Tarkime, įvyko konfliktas Jūsų vaiko ugdymo įstaigoje ir esate jo dalimi. Toliau pateikiame schemą, kuri nurodo kone visų švietimo grandžių vietą švietimo sistemos hierarchijoje. Siūlome pagal galimybes spręsti iš karto, neatidėliojant ir akis į akį su kita atsakinga puse. Tai greičiausias ir geriausias būdas! Deja ne visad tai pavyksta, tata ši schema padės kreiptis į biurokratinę mašiną su bandymu pajungti ją atlikti savo darbą… Sistemai geriau veikti padeda visuomeninės tarybos, esančios skirtinguose lygmenyse.

Ugdymo įstaigos lygmuo

Pirmiausia verta pakalbėti su pedagogu, kurio elgesiui turite priekaištų. Pagarbiai, ramiu tonu išdėstykite, kuo esate nepatenkinti ir išklausykite komentarą. Pedagogas turėtų ir greičiausiai norėtų gauti grįžtąmąjį ryšį tiesiai į akis, o ne iš aplinkinių.

Kartais susikalbėti gali būti sudėtinga, dėl emocinės įtampos ar kitų aplinkybių. Tuo atveju galima pasitelkti mediaciją. Mediatorius, ar bet kuris neutralus asmuo, kuriuo pasitikite, tiks atlikti šį vaidmenį. Būtų gerai, kad ir kita pusė juo pasitikėtų. Svarbu, kad jis būtų nešališkas, nesusijęs su situacija ir nėra artimas nei vienai konfliktuojančiai pusei. Idealu, jei galite nusamdyti išorinį mediatorių. Tačiau mediatoriaus rolę gali atlikti kad ir ugdymo įstaigos tarybos narys, ar kitas asmuo, turintis patirtį švietime, bet darbo santykius turintis kitoje įstaigoje.

Kai konflikto išspęsti nepavyksta, belieka kreiptis į aukštesnę sprendimo galią ir atsakomybę turintį asmenį.

Ugdymo įstaiga turi komisijas, kurios pagal kompetenciją sprendžia kylančius klausimus.

 • Vaiko gerovės komisija,
 • Pedagogų etikos kodekso priežiūros komisija.

Ugdymo įstaigos administracija. Raštu kreiptis įstaigos svetainėje nurodytu kontaktu ar žinute per dienyną. Anoniminio skundo formaliai gali nenagrinėti, nors praktika rodo, kad nagrinėja visus. Ir šiuo atveju sunku išlikti anonimu, nes vadovas gaus informaciją iš pavaldžių pedagogų.

Ugdymo įstaigos taryba. Joje yra tėvų, mokytojų ir dažniausiai mokinių atstovai. Skaitykite nuostatus. Net jei taryba atrodo tiktai formali, ji pirmiausiai suinteresuota išspręsti konfliktą vietoje. Jei reikalinga, gali spausti administraciją imtis veiksmų. Tarybos narys gali atstovauti Jūsų klausimą konfidencialiai, saugant Jūsų privatumą. Svorio pridės, jei su problema susiduriate ne vienas, bet ir daugiau tėvų.

Ugdymo įstaigoje yra visuomenės sveikatos specialistas, kuris formaliai nepavaldus įstaigos vadovui ir atlieka su sveikata susijusias funkcijas. Jis pavaldus visuomenės sveikatos biurui savivaldybėje, o ši pavaldi sveikatos apsaugos ministerijai.

Savivaldos lygmuo

Pedagoginė psichologinė tarnyba – pavaldi steigėjui įstaiga atlieka psichologinį vaikų vertinimą bei konsultuoja tėvus pagalbos mokiniui srityje, įskaitant spec. poreikius.

Steigėjas, dažniausiai savivaldybės švietimo skyrius. Turime suprasti, kad tarnautojai nebūtinai ras laiko įsigilinti į konkrečią situaciją ir galbūt žiūrės tarsi iš aukšto. Rašant skundą svarbu aiškiai pagrįsti ir pateikti detalių ar įrodymų, nurodyti konkrečius asmenis bei žingsnius, kurių ėmėtės prieš tai, pateikti susirašinėjimo kopijas, jei tokias turite.

Savivaldybės taryba. Idealu, jei sudomintumėte savo rinkimų apygardos ar kurį kitą tarybos narį ir jis, susipažinęs su problema, atneštų Jūsų klausimą į tarybą bei atstovautų už Jus.

Šalies lygmuo

Kitos institucijos, sprendimo galios didėjimo tvarka:

 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Įgyvendina švietimo politiką ir vykdo vyriausybės programą švietimo srityje.
 • Bendrojo ugdymo taryba yra visuomeninis švietimo ministro patariamasis organas.
 • Vyriausybė. Kartais pagal kompetenciją kitos ministerijos bei tarnybos:
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
  • Sveikatos apsaugos ministerija,
  • Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba,
  • Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.
 • Seimo švietimo ir mokslo komitetas. Kiti komitetai pagal kompetenciją. Leidžia įstatymus, atlieka valstybės kontrolę.
  • Seimo narys komitete ar išrinktas Jūsų rinkimų apylinkėje. Seimo narys turi teisininkų ir patarėjų komandą, kuri padės paruošti įstatymo (ar pataisos) projektą, lydės jį per visas teisėkūros grandis iki pateikimo balsavimui seimo salėje.
 • Švietimo taryba – visuomeninė, patarianti seimui.
 • Prezidentas. Pasirašo ar vetuoja seimo priimtus įstatymų projektus. Aktyviai dalyvauja vidaus politikoje. Teikia įstatymų projektus seimui.

Policija ir teismai

Ypatingais atvejais, galima keiptis į policiją ar teismą. Kreipiantis į teismą verta pasinaudoti advokato pagalba, kad Jūsų skundą priimtų nagrinėti, kad nebūtų atmestas dėl vieno ar kito formalumo.

Žiniasklaida

Dažnai labai padeda viešumas. Kreipiantis į žiniasklaidą, būkite pasirengę atskleisti savo problemą viešumoje, rizikuojant savo reputacija. Taip pat sutikti pažįstamų bei kaimynų žvilgsnius į save bei šeimą.

Nevyriausybinės organizacijos

Lietuvos tėvų forumas yra nevyriausybinė organizacija (NVO), veikianti savanorystės pagrindais. Atstovaujame tėvų ir vaikų interesus. Yra ir daugiau atstovaujančių organizacijų, kaip kad Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Aktyvių mamų sambūris ir daugelis kitų.

Tags:

19 thoughts on “Kam adresuoti skundą

 1. Ilma says:

  Laba diena esu labai nepatenkinta darbu mokytojos padėjėjos Jolantos Adakienės kuri dirba Panevėžio raj. Smilgiu gimnazijoje,vaikai pastoviai apšaukiami,terorizuojami jos pykčio priepuoliais,vaikai bijo eiti į mokyklą,buvo pranešta mokyklai niekas į tai nereguoja ką daryti tokiu atveju?

  • administratorius says:

   Kreipkitės raštu į mokyklos administraciją. Išdėstykite argumentus ir ,jei turite, įrodymus. Kreipimąsi renkite kartu su kitais tėvais, kurie kartu pritaria raštui. Užtenka kreipimosi mokyklos el.paštu su prisegtu word dokumentu ir išvardintais tėvais su vardais ir pavardėmis. Popierinis kreipimasis su parašais nėra būtinas, svarbu kad būtų su aiškiais kontaktais, kitaip sakant, kad nebūtų anonimiškas. Mokyklos administracija privalės imtis veiksmų. Sėkmės!

   • Renata says:

    Sveiki! Tėvai yra nepatenkinti mokyklos vadovo darbu, nebendravimu,nuolatine mokytojų kaita. Pedagogai patiria įtampą, stresą, išeina iš darbo. Kur mums, tėvams, kreiptis, dėl direktorės vadovavimo? Ačiū!

   • administratorius says:

    Sveiki, kreiptis į steigėją, savivaldybę. Būtų gerai, savivaldybės taryboje turėti narį, kuris prižiūrėtų, kad Jūsų klausimas nebūtų numarintas ir būtų sprendžiamas. Pakalbinkite pažįstamą, simpatišką ar Jūsų apylinkėje išrinktą tarybos narį. Tiesa, svarbu turėti įrodymų arba surinkti grupės tėvų parašus kreipiantis raštu. Sėkmės!

   • Sigita says:

    Noreciau paklausti Siauliu darzelyje kilo abejones ,del aukletojos,esu pati aukletojos padejeja ir maciau netinkama elgesi su vaikais,tevai ir tai pstebejo ir ateja paklause ar tai yra,as ir pasakiau,kad vaikai nemeluoja,tevai surinko paradus keisti aukletoja,bet buvau iskviesta pas direktore ir apkaltinta smeiztu.Kad as kuriu intrigas.Vyksta siuo metu stebejimas ir stebi to pacio darzelio aukletojos.Ko man tiketis galima ir ka daryti reikia kad apginciau save?Dekoju uz atsakyma

 2. Rita says:

  Esu labai nepatenkinta pedagogu, soceline pedagoge revuonos pagrindines mokyklos prienų miesto. Kūno kūlturos mokytoja. Mano dukra čereškevičiute gabriele yra silpnos sveikatos jai yra palengvintas mokymas. Serga obstrukciniu bronchitu . Plaučiu uždegimu. Gerkles uždegimu. Pastovei mergaite negaluoja. Šiais metais iš daktarų jokiu pateisinamu dokumentu nereikalavo. Bet mes su savo šeimos daktare rita keturakiene pastovei bendraujam telefonu kai mergaite sirgo pranešdavau aukletojai. Socelinei pedagogei. Parašydavau pati raštelį. Bet soceline pedagoge praneše vaiku teisem. Visada bendraudavau su mokytojom prašydavau kad duotu užduociu i namus. Šia vasara mergaite del sveikatos būkles del problemu. Neturejo net vasaros atostogu kadangi mokykla skyre neatsizvelgdama i susidariusia situacija del ligos del silpnos sveikatos. Skyre užduotys visu metu ir viso kurso nuo pradiniu klasiu iki 6klases raštu ir žodžiu. Prašau atsižvelgti ir i kūno kūlturos mokytoja pavardes nežinau sutikusi koridoriuje mokytojom viešai kritikuoja apiw mergaite pasakoja kitu pedagogu akivaizduoje kad pažista jos sese kad nedaro kūno kūlturos kad ir jinai tokia pati. O soceline pedagoge kitom motinoms pasakoja kad mergaitw tingine nelanko mokyklos nedaro pamoku ir t. T. Prašau išnagrineti mano skunda pagristais faktais

  • administratorius says:

   Sveiki, tikrai nemalonu kai skundžia vaikų teisėm. Rekomenduojame su jomis bendradarbiauti, bei tinkamai tam pasiruošti. Pasikaityti vaikų teisių įstatymus, pasikonsultuoti su advokatu.
   Jei norite kovoti su mokykla, turėkite įrodymus išvardintiems pažeidimams. Tai nėra lengvas kelias, iš praktikos retas konfrontuoja su pedagogais ir švietimo pagalbos specialistais. Pirma skųskite mokyklos vadovui. Mokytojai privalo laikytis etikos kodekso, kurio pažeidimas gresia darbo praradimu. Kiekviena mokykla pasitvirtina savo etikos kodeksą, jis privalomas visiems. Sėkmės atveju, apginsite ne tik savo, bet ir kitų vaikų interesus, Jūsų autoritetas pakils.
   Jei nesiimtų mokyklos vadovas, pasidomėkite, ar nėra kitų tėvų, kurių vaikai nukentėjo. Tada skųskite savivaldybės švietimo skyriui, geriau kartu jei ne vienas vaikas nukentėjęs, kuriame pateiksite įrodymus, kad mokyklos vadovas nesprendė.
   Nesėkmės atveju, teks keisti mokyklą. Deja ne visur yra iš ko rinktis. Sėkmės!

 3. Simona says:

  Sveiki,

  Reiktų Jūsų pagalbos, kur kreiptis į kažką auksčiau nei mokykla? Vienoje klasėje yra mokinys, kuris turi kažkokį sutrikimą, t.y rodo savo agresiją, skriaudžia kitus mokinius, grasinama pedagogams. Dėl tokio elgesio mokiniai labai bijo to vaiko. Tėvai šimtą kartų teikė raštu apie tą mokinį mokyklos direktorei, bet deja, mokykla visiškai į tai nereaguoja. Taipogi buvo renkami parašai, bei sutikimas raštu, jog perkeltų mokinį į kitą mokyklą, bet deja… Kur galėčiau į tai kreiptis, kad mokykla pradėtų imtis veiksmo?

  • administratorius says:

   Aukščiau yra savivaldybės švietimo skyrius, kai steigėjas savivaldybė. O dėl pagalbos pedagoginė-psichologinė tarnyba. Ji gali suteikti ne tik pagalbą, bet ir nuo jos sprendimo gali atsirasti daugiau pinigų mokyklai, kaip kad mokinio padėjėjui finansuoti.
   Išstumti nepageidaujamą vaiką nėra etiškas nei moralus veiksmas, bet greičiausiai kitus būdus jau išbandėte išspręsti problemą. Problema – nebūtinai tapati vaikas. Jei konfliktas tik mezgasi, tai geriausiai padėtų mediacija, pvz mokyklinė mediacija ar vaiko konferencija (mediacijos metodas). Iš praktikos, konfliktui įkaitus, geriau bus pakeisti mokyklą tiek tam vaikui, tiek likusiai klasei.
   Mediatoriaus reikėtų ieškoti su mokyklinės mediacijos patirtimi arba su psichologine pakraipa. Teisinė mediacija mažiau naudinga šiuo atveju, kai konfliktas nėra teisinis ar finansinis. Panašią pagalbą dar teikia supervizija. Kartais mokykla turi mediatoriaus kursus išklausiusį pedagogą ar pagalbos specialistą, tada svarbu išlaikyti procesą, lygias puses ir svarbiausia, norą išspręsti.
   Sėkmės!

  • Di says:

   Labas vakaras, Simona. Turime tokia pat problemą, kai mokykla dangsto ir nereaguoja į prašymus, dėl vieno vaiko, kuris smurtauja prieš vaikus. Kur Jūs kreipetes? Ačiū.

 4. Lina says:

  Sveiki,noriu pasiteirauti kur kreiptis . Vaikas perėjo į penktą klase ir turi auklėtoją kuri visada rėke ir ne taktiškai elgesi. Terorizavo vaiką kad važiuotų į ekskursija. Prieš visą klase parodė vaiko pažymius ir leido šaipytis kitiems . Žemino vaiką kad jo avalynė pigesnė ir iš turgaus o ne „brendinė”. Prie kitų mokytojų rėke ir žemina vaiką. Sūnus nebenori eiti į mokyklą. Buvo kreiptasi pas direktore jokių veiksmų ji nesiima ,nes anot jos mokykloje viskas gerai ir nėra tokių dalykų ji nusiteikusi prieš tėvus kuriuos vadina supertėveliais (jeigu rūpiniesi savo vaiku) ką tokiu atvėju daryti ir kur kreiptis?

 5. Saulė says:

  Sveiki, kur kreiptis jei mokyklos administracija nereaguoja į pasakymus, kad mokytoja žemina mokinius savo pamokoje?

 6. Kupiškio sargas says:

  Sveiki. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje , mokytojei turi teise nedgi liesti mokynius , o mokynei turi tiesiog kentėti nes jug nieko negalima padaryt adgal , mokytojei eina pro vaika klause “KAS YRA!” Ir taip toliau turiu video kaip mokytojas pradejo eit link mokynio iskeles galva ir mokynis tiesiog turejo trauktis nes yra pažemintas, neturedami įrodymu prisigalvoje visokiu nesamoniu kaltina mokynius del nebūtų dalyku , pavyždžiui šiandien vaikai ejo pasiboksuoti del sportinio kompromiso draugiškai vaikai ejo savo norų visi linksmai žėjo ir pradejo ant vaiku rėkaut kad kas cia vyksta kas cia per organizacijos ir is 40vaikų išsirenko tiesiog kelis vaikus prigazdino prigrasino kad skambinsim tevam mesim iš mokyklos vyska žinom kviesim policijas , ateme bokso pirštines klyke rėke del nieko , neturedami įrodymu grasina vaikam kad išmes iš mokyklos , prašom parodyt įrodymus nieko nerodo , prisifantazuoja patys nesamoniu ir kankina vaikus.Jei gausiu daugiau įrodymu kaip mokytojei klyke reke vyja vaikus iš visur atsiusiu , vaikai neturi net vietos mokykloje.

 7. Inga says:

  Ventos gimnazijoje, iš mokinio atimtas vadovėlis vien dėl to, kad neaplenktas, zinoma tėvų kaltė, bet nebuvo parašyta nei pastaba apie tai, kad neaplenkia, nei dar kažkas. Sumąstė, atėmė, ir neduoda. O tai vaiko teisių pažeidimas, į mokslą.
  Puiki mokytoja Aida Sinkevičienė

 8. Lijana says:

  Laba diena, turim tikrai sunkią situaciją darželio, priešmokyklinukų grupėje, kurią lanko mano vaikas. Prieš porą dienų kreipiausi dėl į švietimo ministeriją. Situacija tą, kad grupėje yra vaikutis kuris turi kažkokių sutrikimų, paskutiniu metu jo blogas elgesys kelia didelį nerimą t.y.:
  Daiktų mėtymas į kitus tiek mokytojas, padėjėjas bei klasės draugus ( kėdės, indai, valgymo įrankiai)
  Kitų vaikų bei mokytojų žalojimas fiziškai ( kandimas, plaukų pešimas, drąskymasi, agresyvus puolimas, stiprus spaudimas ir pan.)
  Rūbų nusirengimas iki visiškai nuogo kūno, nusirengus, nepasiduoda, kad būtų aprengtas, kelia isteriją, priešinasi.
  Gadina, laužo daiktus, plėšo užuolaidas, rėkauja.
  Suprantu, kad tai kitoks vaikutis ir norimasi jį integruoti socialiai su visais vaikais, bet tokiu elgesiu gąsdina vaikus, vaikai tiesiog paniškai jo bijo, turi stebėti kiekvieną akimirką, kad būtų neužpulti ir nesužaloti, žinoma tai daro ir mokytojos, bet tiesiog jau fiziškai neįmanoma kartais to sustabdyti. Po kreipimosi į švietimo ministeriją, buvo skundas perduotas ugdymo įstaigai, įstaigos sprendimas buvo sudaryti vaiko gerovės komisiją. Komisijos sprendimas buvo tik tas, kad kaltos yra mokytojos, nes sukelia jam agresijos priepuolius bei pyktį, nes namie jis taip nesielgia ir leisti daryti viską ką jis nori. Man tai neatrodo priimtinas sprendimas, nesinori laukti kol įvyks tikrai didelė nelaimė. Žvelgiant į šią situaciją, turiu tiesiog žmogišką klausimą, kur dar kreiptis? ,Kad neieškoti kaltų, o kažką daryti, kad ši problema būtų išspręsta. Kad vaikai ir mokytojos, nustotų būti traumuojamos tiek fiziškai tiek psichologiškai.

 9. Lina says:

  Sveiki! Kur galeciau kreiptis parasyti skundą kad darželyje nera tvarkos vaikai nera vedami i lauką, neužtikrintas vaiku saugumas neaptverta teritorija vaikai nera maitinami pagal valgiaraštį ir daug dar visokiu niuansu. Direktore jokiu problemu neįžvelgia kiek kartu bandyta kalbetis.

 10. Rugile says:

  Sveiki, koks sekantis žingsnis kreiptis dėl mokytojos elgesio? Pastovus rėkimas, nepakankamas temų nagrinėjimas ir išaiškinimas ir to rezultatas visai klasei ketvertai ar net neigiami pažymiai. Būna vaikų, kurie nesupranta dėstomo dalyko, bet tik ne visa klasė. Teigimas jog mokiniai nieko nesupranta, nors rašoma iš temų, kurios negrinėtos tik vieną pamoką! Vietoj normalaus mokymo, per pamokas mokytoja sėdi prie telefono. Jau bandyta keisti šią (matematikos) mokytoją, rinkti parašai mokyklos direktorei. Nieko nepavyko, nors kita mokytoja teigė, jog gal galėtų perimti vaiko klasę (greičiausiai įvyko paprastas nustatymas prieš vaikus ir jų atsisakė, todėl liko dabartinei). Ar reiktų dar kartą rašyti raštiškai mokyklai ar kreiptis kitur? Kenčia ne vienas vaikas, o visa klasė. Ačiū už patarimus.

 11. Audrius says:

  Sveiki, kur galėčiau kreiptis, kad išnagrinėtų patekimo į mokyklą rezultatus. Vaikas nepateko į norimą mokyklą, nors turi pirmumą – mokosi toje pačioje mokykloje sesuo. Turiu žinių, kad kiti vaikai, esantys toje pačioje situacijoje, pateko į mokyklą. Klausiau švietimo skyriaus, kelinta sąraše yra mano vaikas, neatsakė. Tas kelia įtarimų. Noriu tikslumo. Ačiū

 12. Asta says:

  Sveiki, kur reikia kreiptis dėl vaikų priežiūros darbuotojos neatliekamų tiesioginių pareigų (darželyje auklytės), jei administracija nereaguoja į pastabas?Ir kas prižiūri darželiuose švarą ir tvarką?(Nėra buvę jokių patikrinimų).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Turinys