Category Archives: Naujienos

Apklausa. Kurios sritys labiausiai rūpi tėvams

Mums rūpi Jūsų nuomonė! Prašome pasirinkti tik 3 labiausiai rūpimas temas iš 11 arba įrašyti trūkstamą.Atsakymų laukiame iki 2024 m. birželio 4 d.Apklausa anoniminė, pildymo laikas 1-2 min. Pastebėjimų ir papildymų laukiame komentaruose žemiau Tiesioginė nuoroda arba rėmelyje žemiau https://forms.gle/xP4ugLDAGoGLtdhz5 Įkeliama…

LTF visuotinis susirinkimas gegužės 11 d.

Gerbiami asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ nariai,kviečiu eilinį visuotinį asociacijos susirinkimą. Data: 2024 m. gegužės mėn. 11 d. šeštadienis 9:00-13:00 val.Vieta: Kaunas, Lapės, Upelio g. 6 Darbotvarkė: „Lietuvos tėvų forumo“ pirmininkas Kęstutis Mikolajūnas

Dėl vadovų atšaukimo tvarkos

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui priim@lrs.lt PASIŪLYMAS DĖL ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 51 IR 59 STRAPSNIŲ PAKEITIMO Siūlome kad vadovų atšaukimo iniciavime ir procese dalyvautų ir bendruomenė, panašiai kaip bendruomenės, t.y. ugdymo įstaigos tarybos balsas yra vadovo atrankos konkurse. Pusiausvyra tarp steigėjo ir ugdymo įstaigos bendruomenės sprendžiant svarbiausius su ugdymo įstaiga susijusius klausimus […]

Kaip puoselėti šeimos vertybes mokykloje. LTF metinė konferencija 2023

Kviečiu į nuostabiausią metų renginį tėvams ir mokyklų bendruomenėms. Mus vienija tikslas, telkti mokyklų bendruomenes bei išugdyti dorą, savarankišką, laisvą, atsakingą, kūrybingą, sveiką ir pilietišką asmenybę. Net 13 pranešėjų temomis nuo pavojų, pagrindų iki pašaukimo ir meilės, kaip išmokyti vaiką mylėti? Nekantriai laukiame susitikti gyvai Seimo salėje! Galima bus dalyvauti ir nuotoliniu būdu.Iki greito! Kartu […]

Dėl mokinių daiktų tikrinimo mokykloje

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui NUOMONĖ DĖL Švietimo įstatymo Nr. I-1489 46 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2975 Gautame rašte, Reg. Nr.: S-2023-4267, rašoma: „Projektu siūloma Švietimo įstatyme nustatyti, kad „mokinys, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka arba policijos pareigūnui pareikalavus, privalo parodyti asmeninius daiktus, siekiant patikrinti, ar į mokyklą neįnešamos […]

Šeimų organizacijos prašo stabdyti Gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimą, organizuoti atviras diskusijas ir parlamentinį tyrimą

Šeimų interesus atstovaujančios organizacijos kreipėsi į LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, prašydamos organizuoti plačią ir atvirą diskusiją dėl daug atgarsio visuomenėje sulaukusios Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos (GĮP) tikslingumo, metodologinio ir mokslinio pagrįstumo, taip pat fakto, kad ji bus privaloma visiems vaikams, suderinamumo su LR Konstitucijoje numatytų tėvų teisių užtikrinimu. Seimo komiteto prašoma atlikti parlamentinį […]

Ką naujo atneš šie mokslo metai. Drauge su Giedre Valaitiene

2023 m. rugpjūčio 23 d. 19:00 Nors vaikams dar atostogos, bet daugelis tėvų jau pradeda gyventi naujų mokslo metų nuotaikomis – ką naujo atneš šie mokslo metai? Nuo rugsėjo pradedamos įgyvendinti atnaujintos ugdymo programos. Viešumoje diskusijas kelia gyvenimo įgūdžių programa. Startuoja įtraukusis ugdymas. Kaip tėvai gali geriau paruošti savo vaikus? Kas naujo, kokių pokyčių tikėtis […]

Dėl viešoje erdvėje paskleistų spekuliatyvių kalbų apie J. E. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo neprieštaravimą Civilinės sąjungos įstatymo projektui

J. E. Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui Dėl viešoje erdvėje paskleistų spekuliatyvių kalbų apieJ. E. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo neprieštaravimą Civilinės sąjungos įstatymo projektui Šeimos vertybes ginančios visuomeninės organizacijos ir aktyvūs piliečiai gegužės 25 d. prie LRSeimo rinkosi į pilietinę akciją „UŽ vyro ir moters šeimą, PRIEŠ Civilinę sąjungą“. Su akcijos organizatoriais, be kitų LR […]

REZOLIUCIJA DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO GERINIMO MOKYKLOSE

REZOLIUCIJA DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO GERINIMO MOKYKLOSE Mes, konferencijos „Vaikų maitinimas ugdymo įstaigose šiandien ir kur norime būti 2025 m.?“,vykusios 2023 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Seime, dalyviai, pranešėjai ir organizatoriai,išklausę pranešimus bei dalyvių diskusijas, konstatuojame, kad šiandien ne visose Lietuvos ugdymoįstaigose užtikrinama tinkama ir sveikatai palanki mokinių mityba.Vaikų mityba tiesiogiai susijusi su kognityvinėmis […]