Category Archives: Dokumentai

Dėl mokinių daiktų tikrinimo mokykloje

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui NUOMONĖ DĖL Švietimo įstatymo Nr. I-1489 46 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2975 Gautame rašte, Reg. Nr.: S-2023-4267, rašoma: „Projektu siūloma Švietimo įstatyme nustatyti, kad „mokinys, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka arba policijos pareigūnui pareikalavus, privalo parodyti asmeninius daiktus, siekiant patikrinti, ar į mokyklą neįnešamos […]

Šeimų organizacijos prašo stabdyti Gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimą, organizuoti atviras diskusijas ir parlamentinį tyrimą

Šeimų interesus atstovaujančios organizacijos kreipėsi į LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, prašydamos organizuoti plačią ir atvirą diskusiją dėl daug atgarsio visuomenėje sulaukusios Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos (GĮP) tikslingumo, metodologinio ir mokslinio pagrįstumo, taip pat fakto, kad ji bus privaloma visiems vaikams, suderinamumo su LR Konstitucijoje numatytų tėvų teisių užtikrinimu. Seimo komiteto prašoma atlikti parlamentinį […]

Šeimų organizacijos prašo stabdyti Gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimą, organizuoti atviras diskusijas ir parlamentinį tyrimą

Šeimų interesus atstovaujančios organizacijos kreipėsi į LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, prašydamos organizuoti plačią ir atvirą diskusiją dėl daug atgarsio visuomenėje sulaukusios Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos (GĮP) tikslingumo, metodologinio ir mokslinio pagrįstumo, taip pat fakto, kad ji bus privaloma visiems vaikams, suderinamumo su LR Konstitucijoje numatytų tėvų teisių užtikrinimu. Seimo komiteto prašoma atlikti parlamentinį […]

DĖL VIEŠO INTERESO GYNIMO, GALIMŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ IR PRIVAČIŲ BEI VIEŠŲ INTERESŲ SUPAINIOJIMO, ĮGYVENDINANT GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMĄ

Lietuvos tėvų forumas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, Specialiųjų tyrimų tarnybą ir kitus atsakingus Lietuvos pareigūnus apginti viešą interesą dėl galimų  korupcinių apraiškų ir interesų konflikto gyvenimo įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimo procese. Tėvams kelia nerimą, kaip bus įgyvendinama naujoji programa, koks turinys bus pateikiamas pamokose mūsų vaikams. Pati programa gan abstrakti, o jos įgyvendinimo rekomendacijos tendencingai nukreipia į Įvairovės namų ir Lions Quest metodines priemones, maža to, Lions Quest priemonės nėra viešai prieinamos.

Lietuvos tėvų forumas kreipiasi į visas atsakingas valstybės institucijas, politikus ir valstybės vadovus dėl susidariusios įtampos ir eskalavimo visuomenėje mažinimo

Lietuvoje jau kelintą kartą VVTAĮT (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) sprendimai ir veiksmai iššaukia didelės dalies visuomenės nepritarimą ir abejones tarnybos atliekamų veiksmų pagrįstumu ir kompetencija. Šių metų birželio mėnesį, jau pasibaigus mokslo metams, iš Kaune gyvenančios Vilčinskų šeimos, formalia priežastimi įvardinant tai, kad tėvai vaikų neleido […]

Dėl viešoje erdvėje paskleistų spekuliatyvių kalbų apie J. E. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo neprieštaravimą Civilinės sąjungos įstatymo projektui

J. E. Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui Dėl viešoje erdvėje paskleistų spekuliatyvių kalbų apieJ. E. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo neprieštaravimą Civilinės sąjungos įstatymo projektui Šeimos vertybes ginančios visuomeninės organizacijos ir aktyvūs piliečiai gegužės 25 d. prie LRSeimo rinkosi į pilietinę akciją „UŽ vyro ir moters šeimą, PRIEŠ Civilinę sąjungą“. Su akcijos organizatoriais, be kitų LR […]

Moksleivių ir jų tėvų grupė skundžia valstybę dėl karantino ribojimais padarytos žalos

Balandžio 24 d. 50 pareiškėjų – tėvų ir jų nepilnamečių vaikų – grupė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą teikdama ieškinį prieš valstybę dėl neturtinės žalos, kilusios dėl COVID-19 pandemijos metu apriboto kontaktinio ugdymo ir nepagrįsto reikalavimo testuoti kontaktiniu būdu siekusius mokytis moksleivius, atlyginimo. Grupinį ieškinį pateikė tėvus ir jų vaikus vienijanti asociacija Lietuvos tėvų […]

REZOLIUCIJA DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO GERINIMO MOKYKLOSE

REZOLIUCIJA DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO GERINIMO MOKYKLOSE Mes, konferencijos „Vaikų maitinimas ugdymo įstaigose šiandien ir kur norime būti 2025 m.?“,vykusios 2023 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Seime, dalyviai, pranešėjai ir organizatoriai,išklausę pranešimus bei dalyvių diskusijas, konstatuojame, kad šiandien ne visose Lietuvos ugdymoįstaigose užtikrinama tinkama ir sveikatai palanki mokinių mityba.Vaikų mityba tiesiogiai susijusi su kognityvinėmis […]

Dėl finansavimo pakeitimo nevalstybinėms mokykloms

Lietuvos Respublikos VyriausybeiLR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijaiLietuvos Respublikos SeimuiLRS Švietimo ir mokslo komitetuiLRS Švietimo tarybaiLRS Ateities komitetui DĖL  LR VYRIAUSYBĖS  2018  M.  LIEPOS  11  D.  NUTARIMO  NR.  679  „DĖL  MOKYMO LĖŠŲ  APSKAIČIAVIMO,  PASKIRSTYMO  IR  PANAUDOJIMO  TVARKOS  APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO NR. 832  2022 m. rugpjūčio 17 d. LR vyriausybės 2018 m. Liepos 11 d. Nutarimo […]

DĖL ŠVIETIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui Prašome nepritarti švietimo įstatymo projektui dėl planuojamo mokinių patikrinimų organizavimo. Moksleivių pasiekimų vertinimas neturėtų virsti baubu, jis neturi būti privalomas ir organizuojamas tokiu griežtumu kaip egzaminai. Ypač neramina nuostata, nurodanti dirbtinį slenkstį į gimnaziją. „Išorientavimas“ arba nepažangių ir nepatogių moksleivių atsikratymas yra gėda ir sovietmečio palikimas, todėl neturėtų […]