Category Archives: Dokumentai

REZOLIUCIJA DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO GERINIMO MOKYKLOSE

REZOLIUCIJA DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO GERINIMO MOKYKLOSE Mes, konferencijos „Vaikų maitinimas ugdymo įstaigose šiandien ir kur norime būti 2025 m.?“,vykusios 2023 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Seime, dalyviai, pranešėjai ir organizatoriai,išklausę pranešimus bei dalyvių diskusijas, konstatuojame, kad šiandien ne visose Lietuvos ugdymoįstaigose užtikrinama tinkama ir sveikatai palanki mokinių mityba.Vaikų mityba tiesiogiai susijusi su kognityvinėmis […]

Dėl finansavimo pakeitimo nevalstybinėms mokykloms

Lietuvos Respublikos VyriausybeiLR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijaiLietuvos Respublikos SeimuiLRS Švietimo ir mokslo komitetuiLRS Švietimo tarybaiLRS Ateities komitetui DĖL  LR VYRIAUSYBĖS  2018  M.  LIEPOS  11  D.  NUTARIMO  NR.  679  „DĖL  MOKYMO LĖŠŲ  APSKAIČIAVIMO,  PASKIRSTYMO  IR  PANAUDOJIMO  TVARKOS  APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO NR. 832  2022 m. rugpjūčio 17 d. LR vyriausybės 2018 m. Liepos 11 d. Nutarimo […]

DĖL ŠVIETIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui Prašome nepritarti švietimo įstatymo projektui dėl planuojamo mokinių patikrinimų organizavimo. Moksleivių pasiekimų vertinimas neturėtų virsti baubu, jis neturi būti privalomas ir organizuojamas tokiu griežtumu kaip egzaminai. Ypač neramina nuostata, nurodanti dirbtinį slenkstį į gimnaziją. „Išorientavimas“ arba nepažangių ir nepatogių moksleivių atsikratymas yra gėda ir sovietmečio palikimas, todėl neturėtų […]

DĖL PRITARIMO NAUJAI PARENGTAI SVEIKATOS UGDYMO PROGRAMAI 11-12
KLASĖMS

2022m. patvirtintų Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programųprojektų sąraše yra ir Sveikatos ugdymo bendroji programa (toliau tekste – Programa), skirta 11-12klasės moksleiviams.Sveikintina, jog ši Programa yra orientuota į sveikatai rizikingo elgesio prevenciją: ugdant sveikatosžinių raštingumą atkreipiamas mokinių dėmesys į priežastis, skatinamas kritinis mąstymas, mokomavertinti aplinkos reiškinius ir siekiama įgalinti mokinius sąmoningai rinktis sveikatai […]

Dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimo projekto

LR Seimo nariamsLR Seimo Laikinajai grupei „Už žmogaus gyvybės ir sveikatos apsaugą nuo pradėjimo iki natūralios mirties“ VIEŠAS KREIPIMASIS 2022-05-11 Šeimos klausimais dirbančios NVO ragina LR Seimo narius nevaisingumo gydymo organizacines ir finansines problemas spręsti būdais, kurie neblogintų teisinės žmogaus embriono apsaugos ir nekeltų etinių ir moralinių problemų. Nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), dirbančios šeimos […]

DĖL KAUKIŲ DĖVĖJIMO REIKALAVIMO VAIKAMS UGDYMO ĮSTAIGOSE PAGRĮSTUMO IR TEISĖTUMO

Lietuvos Respublikos Seimo nariui DĖL KAUKIŲ DĖVĖJIMO REIKALAVIMO VAIKAMS UGDYMO ĮSTAIGOSE PAGRĮSTUMO IR TEISĖTUMO Gerbiamas Seimo nary, kreipiamės į Jus su prašymus atstovauti vaikus bei jų tėvus ir globėjus, pasinaudoti savo, kaip Seimo nario, teise kreiptis į administracinį teismą su prašymu ištirti administracinio akto teisėtumą. 2021 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos […]

DĖL GALIMYBIŲ PASO VAIKAMS NUO 12 METŲ AMŽIAUS, ATŠAUKIMO

                                                                                                                                   2021-11-24    Nr. 211124-1 Lietuvos Respublikos Prezidentui LR vyriausybės nutarimas 2021 m. lapkričio 17 d. Nr. 943, DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO, toliau nutarimas, priimtas iš anksto nepaskelbus jo projekto teisės aktų registre, nesuteikus galimybės visuomenei susipažinti su juo iš anksto […]

Dėl alkoholio kontrolės liberalizacijos

2021-11-10    Nr. 211110-1 LR Prezidentui Gitanui NausėdaiLR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-NielsenLR Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijaiLR Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijaiLR Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijaiLR Seimo Lietuvos regionų frakcijaiLR Seimo Darbo partijos frakcijaiLR Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijaiLR Seimo Laisvės frakcijaiLR Seimo Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“LR Seimo Sveikatos reikalų komitetuiLR […]

Pasiūlymai dėl vaikų priežiūros atostogų

PASIŪLYMAI LR LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-1101, 5, 11 1 , 19, 22, 23, 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTUI Lietuvos Respublikos VyriausybeiLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministerijai 2021-08-02 Nr. 20210802-01 2021 m. liepos mėnesį Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –Ministerija) viešai pateikta informacija apie LR […]

TĖVUS VIENIJANČIŲ IR JUOS ATSTOVAUJANČIŲ BEI MOKYTOJŲ ORGANIZACIJŲ REZOLIUCIJA IR KREIPIMASIS

Asociacija „LIETUVOS TĖVŲ FORUMAS“Įmonės kodas: 300144391Adresas korespondencijai: Veliuonos g. 18, Kaunas,  LT-48338El.paštas: info@tevuforumas.lt Interneto svetainė: www.tevuforumas.lt LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetuiLietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrei TĖVUS VIENIJANČIŲ IR JUOS ATSTOVAUJANČIŲ BEI MOKYTOJŲ ORGANIZACIJŲ REZOLIUCIJA IR KREIPIMASIS 2021-06-17 Jau trisdešimtus metus niekaip nesibaigianti taip vadinama švietimo reforma ir vėl įkaitais daro vaikus.  Akivaizdu, […]