Category Archives: Dokumentai

DĖL SVEIKATOS, LYTIŠKUMO UGDYMO IR RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMOS (SLURŠ) IŠSAUGOJIMO

LR Seimo Švietimo komiteto pirmininkui Artūrui Žukauskui ir komiteto nariams   LR Švietimo, sporto ir mokslo ministrei Jurgitai Šiugždinienei LR Seimo laikinosios grupės “Už šeimą” pirmininkei Vilijai Aleknaitei – Abramikienei 2021-02-05 Nr. 20210205-01 Šiuo metu vyksta pradinio, pagrindinio ir vidurinio bendrųjų programų ugdymo turinio  atnaujinimo procesas, kurį pradėjo septynioliktoji LR Vyriausybė. Nacionalinė šeimų ir tėvų […]

KREIPIMASIS DĖL VAIKŲ SUGRĮŽIMO Į MOKYKLAS IR KOKYBIŠKO UGDYMO UŽTIKRINIMO

Lietuvos Respublikos PrezidentuiLietuvos Respublikos VyriausybeiLietuvos Respublikos Seimo PirmininkeiLietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetuiLietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetuiLietuvos Respublikos Socialinių reikalų ir darbo komitetuiLietuvos Respublikos Teisės ir teisėtvarkos komitetui KREIPIMASISDĖL VAIKŲ SUGRĮŽIMO Į MOKYKLAS IRKOKYBIŠKO UGDYMO UŽTIKRINIMO 2021-01-25  Nr. 20210125 Lietuvos tėvų forumas, atstovaudamas ir gindamas šeimų, tėvų ir vaikų interesus siekiant kokybiško ir […]

Dėl 2021 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo

Valstybinis brandos egzaminas (VBE) neatitinka savo paskirties ir tikslų: Nėra objektyvus, neatspindi mokinių pasiekimų, nes laikiusiųjų abiturientų dalis yra per maža. Išskyrus matematiką ir lietuvių kalbą, kurias laiko kiek daugiau nei pusė abiturientų, kai pavyzdžiui fiziką tik apie 7%. Dėl reitingų spaudimo mokytojai priversti gudrauti ir neleisti laikyti egzaminų tiems mokiniams, kurių rezultatai blogintų mokyklos […]

Dėl kaukių dėvėjimo reikalavimo pamokose

LR  PremjeruiLR  švietimo, mokslo ir sporto ministruiLR  sveikatos apsaugos ministrui Dėl LR SAM ministro SPRENDIMŲ DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543, V-2544 ir V-2545 Mes visi ir kiekvienas, būdami atsakingi ir rūpestingi tėvai, PRIVALOME imtis iniciatyvos dėl savo vaikų apsaugos dabartyje ir ateityje. […]

Lietuvos Tėvų Forumo pareiškimas dėl galimų vaikų teisių pažeidimo ir galimo vaikų sveikatos sutrikdymo

Mes visi ir kiekvienas, būdami atsakingi ir rūpestingi tėvai, PRIVALOME imtis iniciatyvos dėl savo vaikų apsaugos dabartyje ir ateityje. Matydami kas vyksta Lietuvoje bei pasaulyje, mes visais įmanomai būdais rūpinamės savo vaikų sveikata ir nuolat akcentuojame jų dėmesį į sveikatos ir imuniteto stiprinimą, pozityvų mąstymą ir optimizmo skatinimą, higienos reikalavimų laikymąsi, kosėjimo/čiaudėjimo etiketo reikalavimus. Deja, […]

Dėl prezidento siūlymų ankstinti mokyklą

Dėl  ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 33, 36, 47, 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO Pasaulyje žinomas švietimo ekspertas Pasi Sahlbergas sako: „Negalvokite apie dar vieną švietimo reformą. Jūsų mokytojai jau pavargo nuo reformų“. Tai gali patvirtinti daugelis Lietuvos mokytojų, nes jie per daugiau nei dvidešimt švietimo reformų metų matė tik reformas dėl […]

Dėl vaisių ir daržovių programos ugdymo įstaigose

LR Žemės ūkio ministerijai DĖL ĮSAKYMO DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 m. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO nr. 3d-489 „DĖL VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS 2017–2023 MOKSLO METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO Moksliniais tyrimais įrodyta, kad netinkama, nepalanki sveikatai mityba turi neigiamos įtakos gyventojų lėtinių neinfekcinių ligų, […]

Įgyvendiname nuotolinę mokyklą

Pirmoje dalyje apžvelgėme, kaip tradicinę pamoką perkelti į virtualią erdvę bei su tuo susijusius iššūkius. Dabar apžvelgsime galimus įgyvendinimo scenarijus ir sprendimų variantus detaliau. Anksčiau aptartus iššūkius galime sugrupuoti į sritis: Komunikavimas. Užduotys, namų darbai, grįžtamasis ryšys – greičiausiai vien dienyno nepakaks, reikės papildomų įrankių. Mokymas arba žinių perteikimas. Nors sąveika ar kontaktas nuotolinis ir […]

Nuotolinę mokyklą kurkime kartu

Straipsnyje apžvelgsime iššūkius, su kuriais susiduriame paversdami mokymą nuotoliniu ir ieškosime būdų iššūkius įveikti. Pabandykime detaliau pažiūrėti, kas vyksta pamokoje klasėje ir kaip pamoką galima padaryti nuotoline. Jei galima būtų pamoką padalinti į 2 dalis, tai viena dalis vyksta tiesiogiai (online arba prisijungus) klasėje, o kita dalis, kaip namų darbai – atidėta (offline arba neprisijungus). […]

Dėl švietimo pažangos grupės

Šiandienos švietimas susiduria su daugybe iššūkių. Visuomenės lūkesčiai švietimo kokybei labai dideli, o rezultatai, deja, nelabai guodžiantys. Aplinka, visuomenė, mokslas per pastaruosius 30 metų padarė didelę pažangą, tačiau švietimas pasikeitė nedaug. Švietimo srities darbuotojai mūsų valstybėje sudaro vieną didžiausių profesinį sektorių, todėl net ir menkos reformos, paliečia didelę dalį jame dirbančiųjų. Švietimas kaip disciplina – […]