Lietuvos tėvų forumas kreipiasi į visas atsakingas valstybės institucijas, politikus ir valstybės vadovus dėl susidariusios įtampos ir eskalavimo visuomenėje mažinimo

Lietuvoje jau kelintą kartą VVTAĮT (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) sprendimai ir veiksmai iššaukia didelės dalies visuomenės nepritarimą ir abejones tarnybos atliekamų veiksmų pagrįstumu ir kompetencija. Šių metų birželio mėnesį, jau pasibaigus mokslo metams, iš Kaune gyvenančios Vilčinskų šeimos, formalia priežastimi įvardinant tai, kad tėvai vaikų neleido į mokyklą, buvo paimti 3 mažamečiai vaikai, du iš kurių yra ikimokyklinio amžiaus ir į mokyklą eiti neturėjo. Jokios realios grėsmės vaikų sveikatai ir gyvybei ar smurto prieš vaikus faktų nustatyta nebuvo.

Tai ne pirmas atvejis, kai būtent VVTAĮT Kauno skyriaus darbuotojų veiksmai sukelia rezonansą visuomenėje ir jos nepasitenkinimą bei pasmerkimą. Tokie neapgalvoti, nepagrįsti ir antihumaniški valstybinių institucijų veiksmai iššaukė atsakomąją šeimos reakciją ir liepos mėnesį tėvai savo vaikus iš globos įstaigos atsiėmė. Kaip pavojingiausiems kriminaliniams nusikaltėliams buvo paskelbta tarptautinė paieška, tėvai sulaikyti ir vaikai vėl grubiai išplėšti iš šeimos. Šis rezonansinis įvykis sukėlė didelę įtampą ir susipriešinimą mūsų valstybėje ir visuomenėje.

– Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja nevaržomą minties, tikėjimo, sąžinės, įsitikinimų bei pažiūrų laisvę ir saviraišką. Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Žmogaus teisės yra prigimtinės, jų negalima varžyti įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose bei teikia joms paramą. Grubios institucinės prievartos ir visiškos VVATĮT nekompetencijos demonstravimu atimant vaikus iš Vilčinskų šeimos, visos šios pamatinės konstitucinės teisės vienareikšmiškai buvo pažeistos.

– Vaiko perkėlimas į saugią aplinką (atėmimas iš šeimos) gali būti taikomas tik kaip kraštutinė priemonė – jei yra iškilusi reali grėsmė vaiko sveikatai ir gyvybei ar smurto prieš vaiką atveju. Šiuo konkrečiu atveju jokios realios grėsmės ar pavojaus vaikų sveikatai ir gyvybei nebuvo.

– Nuo 2020 m. tėvai (globėjai, rūpintojai) vaiką gali ugdyti šeimoje. Akivaizdu, kad VVTAĮT neatliko savo tiesioginių pagalbos šeimai funkcijų, nepadėjo ir nepamokė tėvų tinkamai spręsti šio klausimo, o pasielgė formaliai ir abejingai, visiškai neatsižvelgdami į realius geriausius vaikų interesus.

– Vaikai iš Vilčinskų šeimos buvo atimti birželio mėnesį, kada formalūs mokslo metai Lietuvoje yra pasibaigę. Tai yra grubus ir nedovanotinas VTTAĮT darbuotojų įgaliojimų viršijimas ir piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi.

– Iš trijų iš šeimos atimtų vaikų vienas yra pradinių klasių moksleivio amžiaus, o kiti du vaikai yra ikimokyklinio amžiaus ir dar net neprivalo eiti į mokyklą. Tai yra grubus ir nedovanotinas VTTAĮT darbuotojų įgaliojimų viršijimas ir piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, akivaizdžiai rodantis, kad „mokyklos nelankymas“ tebuvo tik formalus jų atėmimo iš tėvų pretekstas.

– VVTAĮT neatliko nei mokyklinio amžiaus vaiko nei dviejų ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo ir nenustatė jokių netinkamo ar nepakankamo ugdymo kriterijų. Todėl garsiai įvardinta formali priežastis tik akivaizdžiai parodo, kad valstybinė institucija nesiėmė visų įmanomų priemonių ir nepanaudojo visų galimybių susidariusiai situacijai spręsti, nepateisinamai ėmėsi veiksmų, kurie vertinti kaip institucinė prievarta, galimai neteisėtiems tarnybos reikalavimams nepaklususiai ir gynusiai savo autonomiją šeimai.

– LR įstatymai nenumato teisės ir galimybės atimti vaikus iš tėvų už tai, kad vaikai nelanko mokyklos. LR ANK numatomas tik įspėjimas arba piniginė bauda. Todėl akivaizdu, kad VVTAĮT viršijo savo įgaliojimus, grubiai pažeidė LR galiojančius įstatymus ir teisinius dokumentus, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir neteisėtai išplėšė vaikus iš šeimos.

– Šiuo metu žiniasklaidoje pateikta informacija, kad Lietuvoje mokyklos nelanko beveik 16000 tūkstančių vaikų, bet VVTAĮT daugiau nei vienos iš šeimų ar vaikų atžvilgiu tokių drastiškų ir neproporcingų prievartos priemonių netaikė. Kyla natūralus – klausimas kodėl toks išskirtinis dėmesys Vilčinskų šeimai ir jų vaikams jau pasibaigus mokslo metams?

Tokie neadekvatūs ir nepagrįsti valstybės institucijų veiksmai ir policinės valstybės metodai, naudojami tėvams bauginti ir visuomenei kontroliuoti – visiškai nesuderinami su Konstitucija, demokratinės valstybės samprata ir elementariu žmogiškumu.

– Valstybės ir jos pinigais remiamoje žiniasklaidoje prasidėjo dar viena skaldymo ir supriešinimo kampanija, visiškai nenorint atvirai ir viešai nagrinėti esančių problemų, valdžioje ir jos institucijose dirbančių specialistų kompetencijos klausimų, galimai siekiant užmaskuoti korupcinius ryšius ir valdžios partijoje vykstantį pedofilijos skandalą. Pilietinis interesas ir nuomonė, nesutampanti su valdžios yra užgniaužiama, tėvų ir šeimų teises ginančios organizacijos, politiniai oponentai juodinami ir šmeižiami išgalvotais ir nebūtais pramanais, kuriama melaginga propagandinė neteisėtų institucinių veiksmų pateisinimo kampanija.

– Netobulas ir su visa eile trūkumų vaiko teisių apsaugos įstatymas, besiformuojanti ydinga ir nekompetentinga VVTAĮT veiksmų praktiką kuria precedentus, kada vietoj pagalbos šeimoms funkcijų, tarnyba imasi jai nebūdingų institucinės prievartos, keršto, ambicijų ir geriausių vaiko interesų paminimo veiksmų.

– Pareiškiame, kad valstybėje vykdomas pavojingas precedentas, kada vaikai atimami iš tėvų, turinčių savitą pasaulėžiūrą, nesutinkančių su valstybės vykdoma švietimo politika, tiesiogiai besinaudojančių LR Konstitucijos ir tarptautinėmis sutartimis garantuojamomis jiems ir jų šeimos nariams laisvėmis ir teisėmis. Ir tai gali būti padaryta praktiškai su kiekvieno iš mūsų šeima. Vaikų, kurių gyvybei ir sveikatai šeimoje joks pavojus negresia, atiminėjimas iš tėvų, kurie yra ne tokie ir galvoja bei gyvena kitaip negu dauguma, yra ne tik konstitucinių teisių pažeidimas bet ir elementaraus žmogiškumo paminimas.

– Tik viešas ir skaidrus šios šeimos problemos sprendimas konstituciniu ir demokratiniu keliu, aiškiai įvardinant atsakingus institucijų asmenis pasielgusius taip nekompetentingai ir beširdiškai gali padėti atstatyti prarastą visuomenės pasitikėjimą VVTAĮT ir valstybe.

– Todėl kreipiamės į Prezidentą ir Vyriausybę, Seimo narius, teisėjus ir teisininkus, tikėdamiesi žmoniškumo ir pagalbos šiai šeimai, geriausio vaikų intereso suradimo, o taip pat supratimo, kad nedraugiškų jėgų specialiai eskaluojamas visuomenės supriešinimas ir įtampa pavojingu valstybei metu yra neleistini ir nusikalstami.

Lietuvos Tėvų Forumas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.