DĖL RENGIMO ŠEIMAI UŽTIKRINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKYKLOSE

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui

Apie šeimos svarbą pastaruoju metu mūsų šalyje daug kalbama: tai ir su šeimos santykių kokybe susijęs vaiko saugumo bei harmoningos raidos klausimai, 2016 m. parengtos Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programos  įgyvendinimo peripetijos, aštriai iškilo neigiamos mūsų šalie demografinės dinamikos problema. Dėl žemo gimstamumo ir emigracijos Lietuva sparčiai sensta, kyla klausimas kaip ilgai mūsų socialinės paramos sistema atlaikys didėjančią vyresnio amžiaus žmonių proporciją, o Nacionalinėje saugumo strategijoje demografinė krizė yra minima kaip viena iš grėsmių. Šios problemos gali būti sprendžiamos tik nuosekliai ir apgalvotai investuojant į jaunosios kartos pozityvaus požiūrio į šeimą kaip asmeninės laimės ir visuomenės gerovės šaltinį.  Dėl to mes, žemiau pasirašiusios tėvus vienijančios nevyriausybinės organizacijos, kreipiamės į Jus ragindami inicijuoti nuoseklią ir išsamią jaunimo rengimo šeimai strategiją Lietuvos mokyklose.

2016 m. Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programoje (toliau: SLURŠ) šeimos klausimams yra skiriama dėmesio, tačiau „integruotas“ programos dėstymas kai nėra numatytas nei konkretus laikas, nei dėstymo apimtis anaiptol neužtikrina šeimos stiprinimo, kaip jis numatytas Lietuvos Respublikos Šeimos stiprinimo įstatyme.[1] Kaip rodo pastarųjų metų patirtis, SLURŠ įgyvendinime dažnai vyrauja ginekologijos ar seksologijos žinių pateikimas,[2] į mokyklas veržiasi ir apie „lyčių įvairovę“ kalbančios gender teorijos šalininkų programos.[3] Tačiau kaip rodo skaitlingi moksliniai tyrimai, jaunimo gebėjimą sukurti stabilius ir laimingus šeimos santykius labiausiai įgalina žinios apie sutuoktinių bendravimo psichologiją, meilės gimimo, augimo ir išsaugojimo dėsningumus,  skirtingiems šeimos gyvenimo periodams būdingas krizes ir jų įveikimo būdus, ir, pagaliau, teigiamą didesnio vaikų skaičiaus poveikį santuokos stabilumui ir vaikų psichologinei raidai. Harmoninga santuoka ir šeima yra ne tik asmeninės sutuoktinių bei vaikų laimės sąlyga, tačiau ir stipraus „socialinio kapitalo“, kuriančio visuomenėje pasitikėjimo ir efektyvaus bendradarbiavimo (tame tarpe ir versle) atmosferą, garantas.[4]

Mūsų didelį skaičių Lietuvos šeimų ir tėvų atstovaujančios organizacijos mano, jog sėkmingo šalies vystymosi užtikrinimui yra būtinas sistemingas moksleivių lavinimas rengimo šeimai srityje jam skiriant vieną arba du trimestrus kiekvienais mokyklos metais. Kuriant tokią rengimo šeimai programą būtų galima pasiremti įvairiose užsienio šalyse veikiančiais gerosios praktikos pavyzdžiais. Mūsų organizacijų ekspertai, sukaupę didelę patirtį aptariamoje mokslo srityje, bendradarbiaudami su visais šeimos vertybes gerbiančiais Lietuvos specialistais, yra pasirengę padėti suburti šeimos rengimo programą kuriančią grupę ir koordinuoti jos veiklą. Esame įsitikinę, kad Nacionalinės rengimo šeimai programos sukūrimas būtų istoriškai svarus žingsnis dinamiško mūsų šalies vystymosi, demografinio stabilumo bei saugumo labui.

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė

Lietuvos tėvų forumo pirmininkas Darius Trečiakauskas


[1] Plg. 2 str: “Šeimos stiprinimas – kryptinga veikla, kuria siekiama sudaryti teisines, socialines, ekonomines, kultūrines ir kitas sąlygas, skatinančias asmenis sukurti, puoselėti ir išsaugoti darniąšeimą, kaip pirminę ir prigimtinę bendruomenę bei palankiausią vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo aplinką, užtikrinančią Lietuvos valstybės bei tautos gyvybingumą ir istorinį išlikimą.“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/71039aa2b98511e7967a9645b537eb05?jfwid=-19syzx6keq

[2] Plg. Švietimo ir mokslo ministerijos 2018 m. rugsėjo mėn. surengtos konferencijos SLURŠ  įgyvendinimo klausimais programą: https://www.upc.smm.lt/naujienos/sveikata/ugdymas.php

[3] http://ssc.vdu.lt/208-lytiskumas-ir-seimos-2019, http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/nekaltos_pamokeles_apie_seimu_ivairove/

[4] Plg. Frances Fukuyama. The Great Disruption. Human Nature and the Reconstitution of Social Order. London: Profile Books, 1999, 36 psl.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.