Dėl Kauno miesto diskriminacinio sprendimo ir vaikų teisių pažeidimo

Dėl 2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-454 teisėtumo bei atitikties geriausiems vaiko interesams

(Šis raštas išsiųstas Prezidentui, Vyriausybės ministrui pirmininkui, Švietimo ministrui, Seimo pirmininkui ir kitoms atsakingoms institucijoms)

Asociacija „Lietuvos tėvų forumas“ (toliau – Pareiškėjas/Asociacija) yra susirūpinusi dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-454, kuris šiurkščiai pamina geriausių vaiko interesų apsaugos principą ir įtvirtina diskriminaciją.

Lietuvos tėvų forumo misija – vienyti Lietuvos vaikų ir studentų tėvus (globėjus) bendrai veiklai, kuri darytų įtaką šalies švietimo politikai, kelti visuomenės sąmoningumą, siekti švietimo sistemos humanizavimo, atstovauti vaikų ir jaunimo interesams, ginti jų teises įvairiose valstybės institucijose. 

Į Asociaciją kreipėsi grupė Kauno miesto darželinukų tėvų, kurių vaikus tiesiogiai paliečia šis diskriminacinis, LR bei tarptautiniams teisės aktams prieštaraujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas.

Įsigaliojus 2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimui Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas), kuriuo yra patvirtintas Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris ta apimtimi, kuria yra apribotos vaikų, formaliai esančių ne Kauno miesto savivaldybės gyventojais, galimybės laisvai pasirinkti ir lankyti Kauno miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas, dėl ko daugeliui vaikų, lankančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigas Kauno mieste nuo 2020 m. sausio 1 d. ženkliai pabrangs ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, o taipažeidžia esminius ir geriausius vaiko interesus.

Kreipiamės į Jus su viltimi ir prašymu įvertinti Kauno miesto savivaldybės tarybos Sprendimą dėl jo atitikties esminiams žmogaus, piliečio ir vaiko teisių apsaugos principams, o taip pat atitikties pagrindiniams žmogaus, piliečio ir vaiko teises saugantiems tarptautinės teisės aktams, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, pagrindiniams nacionaliniams teisės aktams. Taip pat prašome pagal kompetenciją priimti atitinkamus sprendimus ir imtis teisinių bei kitų būtinų priemonių, kad būtų apsaugotos žmogaus ir piliečio teisės, užtikrinami geriausi mažamečių vaikų interesai.

Teisinė ir pilietinė pareiga atsižvelgti į prioritetinius vaiko interesus ir jų nepažeisti, suponuoja ir inter alia įpareigojimą visoms valstybės ir savivaldybės institucijoms užtikrinti, kad priimant sprendimus bet kuriame teisiniame ar administraciniame lygmenyje, bus pirmiausia atsižvelgiama į geriausią vaiko interesą, t. y. kad turi būti įvertinama, kokį poveikį ir pasekmes tokie sprendiniai gali turėti vaikams ir teisės aktais jiems suteikiamoms teisėms. 

Pareiškėjo įsitikinimu, Aprašu siekiama įtvirtinti tokią teisinę situaciją, kuri paneigia geriausių vaiko interesų apsaugos principą bei vaiko ugdymo svarbą ir įtvirtina Lietuvos piliečių diskriminaciją, atimant iš ne Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravusių vaikų galimybę būti ugdomiems laisvai pasirinktoje ugdymo įstaigoje Kauno mieste, tuo pačiu suteikiant nepagrįstas ir neteisėtas privilegijas kitų vaikų (kurių abu tėvai deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste) atžvilgiu, kas akivaizdžiai prieštarauja 1989 m. Jungtinių Tautų Vaiko teisių apsaugos konvencijai, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatoms, o taip pat ir  nacionaliniams teisės aktams.

Remiantis aukščiau nurodytu, taip pat vadovaujantis Švietimo įstatymo, Vaikų teisių apsaugos įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo normomis, akivaizdu, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 patvirtintas Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas ta apimtimi, kuria yra apribotos vaikų, kurie nėra Kauno miesto savivaldybės gyventojai, galimybės pasirinkti ir lankyti Kauno miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas, prieštarauja vaikų interesams ir pažeidžia esminius teisingumo, lygybės ir nediskriminavimo teisinius principus.

Atsižvelgdami į tai, kas aukščiau išdėstyta, siekdami išsklaidyti abejones, galimus neaiškumus ir akivaizdų prieštaravimą vaiko interesams, prašome:

pagal kompetenciją išnagrinėti teisinę ir socialinę situaciją dėl 2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ atitikties esminėms žmogaus, LR piliečio ir vaiko teisių apsaugos principams, o taip pat atitikimo pagrindiniams žmogaus, LR piliečio ir vaiko teises įtvirtinantiems bei saugantiems tarptautinės teisės aktams, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, pagrindiniams nacionaliniams teisės aktams bei pagal suteiktus įgalinimus priimti atitinkamus sprendimus bei imtis teisinių bei visų kitų būtinųjų priemonių, kad būtų užtikrintos ir apsaugotos žmogaus ir piliečio teisės, kad nebūtų pažeidžiami geriausi mažamečių vaikų interesai.

Pirmininkas    Darius Trečiakauskas

2 thoughts on “Dėl Kauno miesto diskriminacinio sprendimo ir vaikų teisių pažeidimo

  1. Dalia says:

    Džiaugiuosi, kad bent kažkas reaguoja į minėtą Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimą. Aš pati susipažinau su minėtu sprendimu ir pagal jį mano dukrai būtų kompensuojama tik 50 proc. sumos už ugdymą. Aš Kaune deklaravusi gyvenamąją vietą daugiau nei 10 metų, dukra taip pat deklaruota Kaune, ji gyvena su manimi. Dukrą auginu viena, dukros tėtis užsienietis, gyvenantis kitoje valstybėje, su juo nesusituokę. Dukters gyvenamoji vieta su manimi nuspręsta mūsų sutarimu, be teismo sprendimo. Pažymėtina, jog jei būtų teismo sprendimas,
    dukters ugdymas būtų pilnai kompensuojamas. Tačiau pagal įstatymus jokios prievolės kreiptis į teismą nėra ir negali būti, į teismą kreipiamasi dėl gyvenamosios vietos nustatymo tik nesant sutarimo.

  2. Rita says:

    Šis savivaldo sprendimas priimtas siekiant kuo daugiau gyventojų priversti prisiregistruoti mieste tam, kad jų GPM eitų į miesto biudžetą. Tokie sprendimai „vaikų sąskaita” yra nesuvokiami, juolab, kad visos statistikos rodo, kad vaikus auginančios šeimos yra viena labiausiai pažeidžiama soc.grupė Lietuvoje. Tiek Kauno mieste, tiek Kauno rajone paduodant prašymą į darželį tėvai įpareigojami nekeisti gyvenamosios vietos visus tuos 2-3-4 laukimo metus, nes vaikas dėl tokių pokyčių yra nustumiamas į eilės galą arba visai pašalinamas. Manau pakaktų reikalavimo pristatyti gyvenamosios vietos deklaraciją pasirašant sutartį su įstaiga kai vaikas yra priimamas. Mano supratimu tokie reikalavimai ir ribojimai pažeidžia LR piliečio konstitucinę teisę laisvai judėti ir rinktis gyvenamąją vietą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.