DĖL RENGIMO ŠEIMAI UŽTIKRINIMO MOKYKLOSE

Esame susirūpinę lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai situacija Lietuvoje. Kaip visiems gerai žinoma, Lietuvos gyventojai sparčiai sensta. Kyla klausimas: kaip ilgai mūsų socialinės paramos sistema atlaikys didėjančią vyresnio amžiaus žmonių proporciją? Demografinė krizė „Nacionalinėje saugumo strategijoje“ yra minima kaip viena iš grėsmių šalies saugumui. Šios problemos gali būti sprendžiamos tik nuosekliai ir apgalvotai investuojant į jaunosios kartos pozityvaus požiūrio į šeimą kaip asmeninės laimės ir visuomenės gerovės šaltinį. Todėl mes, žemiau pasirašiusios tėvus vienijančios nevyriausybinės organizacijos, kreipiamės į Jus ragindami inicijuoti nuoseklią jaunimo rengimo šeimai sistemos kūrimą bei išsamią jos įgyvendinimo strategiją Lietuvos mokyklose.

2016 m. patvirtintoje bendrojoje „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ programoje (toliau: SLURŠ) šeimos klausimams yra skiriama tam tikras dėmesys, tačiau „integruotas“ programos dėstymas, kai nėra numatytas nei konkretus laikas, nei dėstymo apimtis, anaiptol neužtikrina šeimos stiprinimo, kaip jis numatytas Lietuvos Respublikos Šeimos stiprinimo įstatyme.

Kaip rodo pastarųjų metų patirtis, SLURŠ įgyvendinime dažnai vyrauja medicinos ar seksologijos žinių pateikimas, taip pat į mokyklas veržiasi ir apie „lyčių įvairovę“ kalbančios gender teorijos šalininkų programos. Tačiau kaip rodo skaitlingi moksliniai tyrimai, jaunimo gebėjimą sukurti stabilius ir laimingus šeimos santykius labiausiai įgalina žinios apie sutuoktinių bendravimo psichologiją, meilės gimimo, augimo ir išsaugojimo dėsningumus, skirtingiems šeimos gyvenimo periodams būdingas krizes ir jų įveikimo būdus, ir, pagaliau, teigiamą didesnio vaikų skaičiaus poveikį santuokos stabilumui ir vaikų psichologinei raidai. Harmoninga santuoka ir šeima yra ne tik asmeninės sutuoktinių bei vaikų laimės sąlyga, tačiau ir stipraus „socialinio kapitalo“, kuriančio visuomenėje pasitikėjimo ir efektyvaus bendradarbiavimo (tame tarpe ir versle) atmosferą, garantas.

Lietuvos šeimas ir tėvus atstovaujančios organizacijos mano, jog sėkmingo šalies vystymosi užtikrinimui yra būtina sukurti rengimo šeimai sistemą, kurioje būtų numatytos rengimo šeimai principinės nuostatos, jų įgyvendinimo strategija, skirtingų lygių atsakomybės sritys, principinėmis nuostatomis pagrįstas mokytojų rengimas, jų kvalifikacijos tobulinimas šioje srityje, rengimo šeimai kokybės vertinimo ir tobulinimo parametrai bei standartas, rengimo šeimai bendrojo ugdymo programų bei vadovėlių kūrimas. Pačio dalyko dėstymui svarbu skirti ne mažiau kaip vieną trimestrą kiekvienais mokyklos metais. Kuriant tokią rengimo šeimai sistemą būtų galima pasiremti įvairiose užsienio šalyse veikiančiais gerosios praktikos pavyzdžiais.

Didelę patirtį aptariamoje mokslo srityje sukaupę mūsų organizacijų ekspertai, bendradarbiaudami su visais šeimos vertybes gerbiančiais Lietuvos specialistais, yra pasirengę bendradarbiauti rengimo šeimai sistemos kūrime. Esame įsitikinę, kad Nacionalinės rengimo šeimai programos sukūrimas būtų istoriškai svarus žingsnis dinamiško mūsų šalies vystymosi, demografinio stabilumo bei saugumo labui.

Rengimo šeimai principinės nuostatos

Efektyviam rengimo šeimai sistemos programos veikimui stiprinant Lietuvos šeimas būtina, kad ją rengiant, būtų laikomasi šių principinių nuostatų:
• kad santuoka būtų apibrėžiama taip, kaip ji suprantama LR Konstitucijoje ir LR Civiliniame Kodekse, t. y. kad ji yra sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.“
• kad Konstitucijoje pabrėžiama valstybės globa šeimai, motinystei, tėvystei ir vaikystei programoje reikštųsi teigiamu gausesnės šeimos pristatymu;
• kad tėvystė ir motinystė yra grindžiama LR Civiliniame Kodekse įtvirtintu asmenų prigimtinio papildomumo santuokoje principu, kuris reiškia, jog šeimoje augančiam vaikui vienodai reikšmingas tiek tėvo, tiek motinos vaidmuo, kad vyras ir moteris negali tame vienas kito visiškai pakeisti, bet vienas kitą papildo taip patenkindami vaiko prigimtinį poreikį ir teisę turėti abiejų lyčių tėvus.
• kad laikantis LR Švietimo, mokslo ir sporto patvirtintos SLURŠ programos reikalavimų, lytinė tapatybė būtų apibrėžiama kaip genetiškai nulemta žmogaus prigimtinė savybė– t.y. buvimas vyru arba moterimi;
• kad lytiniai santykiai būtų traktuojami atsakingai, kaip meilės ir įsipareigojimo kitam asmeniui dalis;
• kad, kaip reikalaujama SLURŠ programoje, kontracepcijos naudojimas [mokiniams] nebūtų pateikiamas kaip lygiavertė alternatyva susilaikymui nuo lytinių santykių iki pilnametystės;“

Esame įsitikinę, kad Nacionalinės rengimo šeimai programos sukūrimas ir jos įgyvendinimas būtų istoriškai svarus žingsnis dinamiško mūsų šalies vystymosi, demografinio stabilumo bei saugumo labui.

Siūlome:

  1. LR Seimo laikinąjai grupei „Už šeimą“ inicijuoti ir kuruoti rengimo šeimai sistemos kūrimą, paremtą aukščiau išdėstytomis rengimo šeimai principinėmis nuostatomis;
  2. LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui sudaryti darbo grupę, kuri teiktų pasiūlymus rengimo šeimai sistemos sukūrimui, į jos darbą įtraukiant šeimas atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų ekspertus;

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė prof. dr. Violeta Vasiliauskienė

Lietuvos tėvų forumo pirmininkas Darius Trečiakauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.