REZOLIUCIJA DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO GERINIMO MOKYKLOSE

REZOLIUCIJA DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO GERINIMO MOKYKLOSE Mes, konferencijos „Vaikų maitinimas ugdymo įstaigose šiandien ir kur norime būti 2025 m.?“,vykusios 2023 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Seime, dalyviai, pranešėjai ir organizatoriai,išklausę pranešimus bei dalyvių diskusijas, konstatuojame, kad šiandien ne visose Lietuvos ugdymoįstaigose užtikrinama tinkama ir sveikatai palanki mokinių mityba.Vaikų mityba tiesiogiai susijusi su kognityvinėmis […]

Dėl finansavimo pakeitimo nevalstybinėms mokykloms

Lietuvos Respublikos VyriausybeiLR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijaiLietuvos Respublikos SeimuiLRS Švietimo ir mokslo komitetuiLRS Švietimo tarybaiLRS Ateities komitetui DĖL  LR VYRIAUSYBĖS  2018  M.  LIEPOS  11  D.  NUTARIMO  NR.  679  „DĖL  MOKYMO LĖŠŲ  APSKAIČIAVIMO,  PASKIRSTYMO  IR  PANAUDOJIMO  TVARKOS  APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO NR. 832  2022 m. rugpjūčio 17 d. LR vyriausybės 2018 m. Liepos 11 d. Nutarimo […]

DĖL ŠVIETIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui Prašome nepritarti švietimo įstatymo projektui dėl planuojamo mokinių patikrinimų organizavimo. Moksleivių pasiekimų vertinimas neturėtų virsti baubu, jis neturi būti privalomas ir organizuojamas tokiu griežtumu kaip egzaminai. Ypač neramina nuostata, nurodanti dirbtinį slenkstį į gimnaziją. „Išorientavimas“ arba nepažangių ir nepatogių moksleivių atsikratymas yra gėda ir sovietmečio palikimas, todėl neturėtų […]

DĖL PRITARIMO NAUJAI PARENGTAI SVEIKATOS UGDYMO PROGRAMAI 11-12
KLASĖMS

2022m. patvirtintų Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programųprojektų sąraše yra ir Sveikatos ugdymo bendroji programa (toliau tekste – Programa), skirta 11-12klasės moksleiviams.Sveikintina, jog ši Programa yra orientuota į sveikatai rizikingo elgesio prevenciją: ugdant sveikatosžinių raštingumą atkreipiamas mokinių dėmesys į priežastis, skatinamas kritinis mąstymas, mokomavertinti aplinkos reiškinius ir siekiama įgalinti mokinius sąmoningai rinktis sveikatai […]

LTF visuotinis susirinkimas rugsėjo 8 d.

Gerbiami asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ nariai,kviečiu eilinį visuotinį asociacijos susirinkimą. Data: 2022 m. rugsėjo mėn. 8 d. ketvirtadienis 16:00-20:00 val.Vieta: Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija. LT-53347, Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno rajonas Dienotvarkė: 2021 metų veiklų bei reikšmingesnių darbų pristatymas, tvirtinimas; Finansinės atskaitomybės už 2021 metus pristatymas, tvirtinimas; Ateities strateginių veiklų aptarimas, planavimas, veiklų […]

Dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimo projekto

LR Seimo nariamsLR Seimo Laikinajai grupei „Už žmogaus gyvybės ir sveikatos apsaugą nuo pradėjimo iki natūralios mirties“ VIEŠAS KREIPIMASIS 2022-05-11 Šeimos klausimais dirbančios NVO ragina LR Seimo narius nevaisingumo gydymo organizacines ir finansines problemas spręsti būdais, kurie neblogintų teisinės žmogaus embriono apsaugos ir nekeltų etinių ir moralinių problemų. Nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), dirbančios šeimos […]

LTF visuotinis susirinkimas gegužės 9 d. – atšauktas

Atsiprašome, visuotinis surinkimas nukeliamas. Artimiausiu metu paskelbsime naują datą. Gerbiami asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ nariai,kviečiu eilinį visuotinį asociacijos susirinkimą. Data: 2022 m. gegužės mėn. 9 d. pirmadienis 15:00-20:00 val.Vieta: Žalioji gamtos mokykla, Agnapolio g. 18, Smiltynų I k., Kauno r. Dienotvarkė: 2021 metų veiklų bei reikšmingesnių darbų pristatymas, tvirtinimas; Finansinės atskaitomybės už 2021 metus pristatymas, […]

Neeilinis visuotinis susirinkimas kovo 21 d.

Kviečiu nuotolinį neeilinį visuotinį susirinkimą. Data: 2021 m. kovo mėn. 21 d. (pirmadienis) 18:00-19:00Vieta: nuotolinis, zoom nuoroda bus išsiųsta prieš dieną. Dienotvarkė: Revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimas Pirmininkas Kęstutis Mikolajūnas Neturėjome kvorumo 2022-03-21 d., todėl Kviečiu pakartotinį neeilinį visuotinį susirinkimą kovo 31 d. 19 val. Pirmininkas Kęstutis Mikolajūnas

DĖL KAUKIŲ DĖVĖJIMO REIKALAVIMO VAIKAMS UGDYMO ĮSTAIGOSE PAGRĮSTUMO IR TEISĖTUMO

Lietuvos Respublikos Seimo nariui DĖL KAUKIŲ DĖVĖJIMO REIKALAVIMO VAIKAMS UGDYMO ĮSTAIGOSE PAGRĮSTUMO IR TEISĖTUMO Gerbiamas Seimo nary, kreipiamės į Jus su prašymus atstovauti vaikus bei jų tėvus ir globėjus, pasinaudoti savo, kaip Seimo nario, teise kreiptis į administracinį teismą su prašymu ištirti administracinio akto teisėtumą. 2021 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos […]

DĖL GALIMYBIŲ PASO VAIKAMS NUO 12 METŲ AMŽIAUS, ATŠAUKIMO

                                                                                                                                   2021-11-24    Nr. 211124-1 Lietuvos Respublikos Prezidentui LR vyriausybės nutarimas 2021 m. lapkričio 17 d. Nr. 943, DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO, toliau nutarimas, priimtas iš anksto nepaskelbus jo projekto teisės aktų registre, nesuteikus galimybės visuomenei susipažinti su juo iš anksto […]