Dėl Marijampolės savivaldybės galimų neteisėtų veikų diegiant el. pažymėjimą

Vyriausybės atstovui Marijampolės apskrityjeValstybinei duomenų apsaugos inspekcijaiViešųjų pirkimų tarnybaiSpecialiųjų tyrimų tarnybaiŠvietimo, mokslo ir sporto ministerijai Į Lietuvos tėvų forumą kreipėsi grupė tėvų, gyvenančių Marijampolės savivaldybėje. Šių tėvų vaikai lanko valstybines mokyklas, esančias Marijampolės savivaldybėje. Savo kreipimesi tėvai išreiškė susirūpinimą, kad skubos tvarka, be jokio viešo aptarimo su bendruomene ir mokinių tėvais, nepateikus viešai jokios informacijos […]

Dėl vaisių ir daržovių programos ugdymo įstaigose

LR Žemės ūkio ministerijai DĖL ĮSAKYMO DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 m. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO nr. 3d-489 „DĖL VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS 2017–2023 MOKSLO METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO Moksliniais tyrimais įrodyta, kad netinkama, nepalanki sveikatai mityba turi neigiamos įtakos gyventojų lėtinių neinfekcinių ligų, […]

Pasiūlymai dėl tėvų darbo ir vaikų priežiūros atostogų

Pasiūlymai įgyvendinant EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVĄ dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros Kaip įvardina ES Tarybos pranešimas spaudai, direktyvos tikslas – padidinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir paskatinti imti atostogas dėl šeiminių priežasčių bei naudotis lanksčiomis darbo sąlygomis. Direktyva siekiama paskatinti tėvus vyrus naudotis savo teise į tokias atostogas. Tokiu […]

Nenušalinkime mokykos bendruomenės nuo mokyklos

LR PrezidentuiLR Seimo pirmininkuiLR Seimo nariamsLR Seimo frakcijomsLR Seimo švietimo ir mokslo komitetuiŠvietimo, mokslo ir sporto ministrui DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 51, 37, 53, 563, 59 IR 69 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO Šis įstatymo pakeitimo projektas totaliai diskriminuoja didžiąją dalį šveitimo bendruomenės – tėvus ir moksleivius, sudaro sąlygas galimai korupcijai, yra antidemokratiškas ir negarantuoja […]

SAM atsakymas dėl vaikų sugrįžimo į mokyklas

2020-05-13 Paklausėme sveikatos apsaugos ministerijos, nes girdėjome daug baimių dėl grįžimo į mokyklas. 2020-05-28 d. gavome atsakymą. Žemiau pateikiame siųstus klausimus ir prisegame atsakymą. Rengiantis atverti mokyklas, tėvams kyla daug klausimų. Pagrindiniai apima 2 sritis, izoliaciją ir personalą: Kaip užtikrinsime klasių izoliaciją? Bendrų patalpų naudojimą (koridorių, rūbinių, valgyklos, sporto salės? O nuo 5 iki 10 […]

Visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Gerbiami asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ nariai, skelbiamas visuotinis asociacijos narių susirinkimas Laikas: 2020 m. gegužės 30 d. 10 val.Vieta:  Savanorių pr. 433, Kaunas LTF visuotinio susirinkimo darbotvarkė: 2019 metų esminių veiklų bei reikšmingesnių darbų pristatymas, tvirtinimas; Finansinės atskaitomybės už 2019 metus pristatymas, tvirtinimas; Ateities strateginių veiklų aptarimas, veiklų plano patvirtinimas; Einamieji klausimai. „Lietuvos tėvų forumo“ […]

Įgyvendiname nuotolinę mokyklą

Pirmoje dalyje apžvelgėme, kaip tradicinę pamoką perkelti į virtualią erdvę bei su tuo susijusius iššūkius. Dabar apžvelgsime galimus įgyvendinimo scenarijus ir sprendimų variantus detaliau. Anksčiau aptartus iššūkius galime sugrupuoti į sritis: Komunikavimas. Užduotys, namų darbai, grįžtamasis ryšys – greičiausiai vien dienyno nepakaks, reikės papildomų įrankių. Mokymas arba žinių perteikimas. Nors sąveika ar kontaktas nuotolinis ir […]

Nuotolinę mokyklą kurkime kartu

Straipsnyje apžvelgsime iššūkius, su kuriais susiduriame paversdami mokymą nuotoliniu ir ieškosime būdų iššūkius įveikti. Pabandykime detaliau pažiūrėti, kas vyksta pamokoje klasėje ir kaip pamoką galima padaryti nuotoline. Jei galima būtų pamoką padalinti į 2 dalis, tai viena dalis vyksta tiesiogiai (online arba prisijungus) klasėje, o kita dalis, kaip namų darbai – atidėta (offline arba neprisijungus). […]

Ciniškas Kauno valdžios požiūris net ir socialiai remtinas šeimas pavertė įkaitais

Pranešimas spaudai. Sausio 24 d. Kaunas Lietuvos tėvų forumas (LTF) atkreipia dėmesį, kad, pro pirštus žiūrėdama į vaikų maisto kokybę ir jų sveikatą, Kauno valdžia šį kartą demonstruoja dar didesnį cinizmą. „Miesto valdžia deklaruoja, kad nemenkos dalies vaikų, lankančių Kauno vaikų lopšelius- darželius, tėvus pasieks keliolika kartų didesnės sąskaitos, nes taip neva „siekiama teisingumo“. Kodėl […]

Dėl švietimo pažangos grupės

Šiandienos švietimas susiduria su daugybe iššūkių. Visuomenės lūkesčiai švietimo kokybei labai dideli, o rezultatai, deja, nelabai guodžiantys. Aplinka, visuomenė, mokslas per pastaruosius 30 metų padarė didelę pažangą, tačiau švietimas pasikeitė nedaug. Švietimo srities darbuotojai mūsų valstybėje sudaro vieną didžiausių profesinį sektorių, todėl net ir menkos reformos, paliečia didelę dalį jame dirbančiųjų. Švietimas kaip disciplina – […]